Άοπλος ληστεία

Άοπλος ληστεία
του Κώστα Κόλμερ
Τετ, 17 Απριλίου 2019 - 11:28

Υπάρχουν δύο τρόποι ληστείας Τραπεζών: Ο ένοπλος και οι πωλήσεις «κόκκινων δανείων». Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής» (14.4.19), οι πωλήσεις μη εξυπηρετουμένων από τους δανειολήπτες οφειλών (ΜΕΔ) απέφεραν από 3% έως 33% της ονομαστικής αξίας της οφειλής στο ενεργητικό των ισολογισμών των Τραπεζών (αναλόγως ή μη υπάρξεως υποθήκης). Η διαφορά επεβάρυνε το παθητικό της Τραπέζης.

Συνολικώς επί δανείων αξίας 11,3 δις. ευρώ, οι Τράπεζες εισέπραξαν 1,2 δις. ευρώ που κατέβαλαν οκτώ εταιρίες από τις 17 οι οποίες έλαβαν άδεια εισπράξεως αδρανών Τραπεζικών χαρτοφυλακίων, οσφρηθείσες «αίμα στο ρείθρο του δρόμου» ως είπεν ο Ρότσιλντ μετά το Βατερλώ.

Οι τρείς «συστημικές» Τράπεζες που προχώρησαν στην εκποίηση «τιτλοποιημένων δανείων» καλούνται να εγγράψουν στους ισολογισμούς των ζημίες 10 δις. ευρώ. Τα ΜΕΔ 107 δις. ευρώ που ήσαν στα τέλη του 2016, έχουν υποχωρήσει στα 82 δις. ευρώ το 2018, όπερ σημαίνει ότι έχουν «εισπραχθή» 24 δις. ευρώ ή το 22%.

Αν δεν πρόκειται περί διαγραφής ανεισπράκτων δανείων, τότε οι Τράπεζες κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά στην είσπραξη των ποσών που τους οφείλουν διάφοροι δανειολήπτες απ’ ό,τι τα ξένα κονδύλια (Φάντ).

Προφανώς οι Τραπεζίτες γνωρίζουν τους πελάτες των καλύτερα απ’ ό,τι οι ανώνυμοι αγοραστές των οφειλών και ασκούν μεγαλυτέρα πίεση εξυπηρετήσεως των δανείων στους δανειολήπτες, που βεβαίως δεν αποκόπτονται από το Τραπεζικό σύστημα όσο και αν λειτουργεί υποτονικά στην χώρα μας. Έχουν ανάγκη και σχέσεις με τις Τράπεζες.

Αντιστοίχως πίεση επί των 4 Ελληνικών Τραπεζών που απέμειναν (από τις 17) ασκούν οι λεγόμενοι «θεσμοί» της Ευρωπαϊκής… Διαιρέσεως στα πλαίσια εξυπηρετήσεως του Ελληνικού χρέους.

Όπως και με την πώληση της δημοσίας περιουσίας εις εξευτελιστικάς τιμάς, έτσι και με τα ΜΕΔ, οι «θεσμοί» επείγονται να ξεκαθαρίσουν και το Τραπεζικό τοπίο της χώρας. Με τις κολοσσιαίες ζημίες που αναγκάζονται να αποδεχθούν οι Τράπεζες έχουν απωλέσει προ πολλού τα κεφάλαια των και συνεπώς είναι εκτεθειμένες σε επιθετικές εξαγορές αντί πινακίου φακής από τις μεγάλες Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Δηλαδή τις Γερμανικές.

Προτιμότερη λύση θα ήταν ν’ αναλάβει το κράτος τα ΜΕΔ ,παρέχοντας την εγγύηση του για το 50% στον οφειλέτη και 50% στην πιστώτρια Τράπεζα. Η λύση αυτή παρέχει την ελπίδα ότι πολλοί οφειλέτες θα μπορέσουν εντός τακτής προθεσμίας, ν’ αρχίσουν την εξυπηρέτηση των δανείων «εν καθυστερήσει». Οι Τράπεζες θα εισπράξουν πολλά περισσότερα απ’ ό, τι αποφέρει η «τιτλοποίηση» και θα βελτιώσουν την ρευστότητα τους. Το κράτος δεν χρειάζεται να εκταμιεύσει ούτε ένα ευρώ. Θα ανοίξει έναν λογαριασμό εγγυήσεως που θα καλυφθή από τους καθυστερουμένους φόρους των Τραπεζών καθώς θα επανέλθη η κερδοφορία των. Ο ισολογισμός τους δεν θα κλονισθή καθ’ όσον η εγγύηση θα εγγραφεί στο ενεργητικό.

Οι μετοχές των Τραπεζών θ’ ανακάμψουν από τα σημερινά χάλια κι’ αν κάποιοι ξένοι θέλουν συμμετοχή στην διοίκηση  ας σπεύσουν να τις αγοράσουν τώρα που είναι ακόμη φθηνές.

Χρειάζεται να σταματήσει το ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας στους εξωθεσμικούς «θεσμούς» της Ευρώπης , που ληστεύουν συστηματικώς  την Ελλάδα.