Οι Τιμές Φυσικού Αερίου θα Καθορίσουν το Μίγμα Ηλεκτροπαραγωγής των ΗΠΑ

Οι Τιμές Φυσικού Αερίου θα Καθορίσουν το Μίγμα Ηλεκτροπαραγωγής των ΗΠΑ
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Δευ, 11 Φεβρουαρίου 2019 - 15:32

To μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από τις τιμές του φυσικού αερίου, στο μέλλον, ανέφερε με ανακοίνωσή της η Energy Information Administration (EIA). Το φυσικό αέριο αντιπροσώπευε το 34% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ το περασμένο έτος, αποκάλυψε η υπηρεσία και προέβλεψε ότι το μερίδιο του φυσικού αερίου

θα αυξηθεί στο 40% έως το 2032 και, μετά θα κυμαίνεται μεταξύ 39% και 40%, έως το 2050.

Από την άλλη πλευρά, τα μερίδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα και πυρηνικούς σταθμούς στη χώρα θα μειωθούν σταδιακά, καθώς οι εν λόγω ενεργειακοί πόροι θα καθίστανται ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστικοί σε σχέση με το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα ξεπεράσει την ηλεκτροπαραγωγή από ατομική ενέργεια, έως το 2020 και τα εργοστάσια με καύση άνθρακα, έως τα μέσα της δεκαετίας του 2020 καθώς «οι πιστώσεις φόρου και τα χαμηλότερα κεφαλαιουχικά κόστη ευνοούν τις προσθήκες  φωτοβολταϊκής και αιολικής ενέργειας», σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΙΑ.

Έως το έτος 2050, «οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο θα υπερβούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως η κύρια πηγή νέων προσθηκών δυναμικότητας και οι περισσότερες από τις υφιστάμενες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, με καύση άνθρακα και πυρηνικής ενέργειας, θα έχουν αποσυρθεί», προβλέπει η αμερικανική υπηρεσία.

Υπό αυτό το πρίσμα, το μερίδιο του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές του φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ΕΙΑ. «Οι σχετικά χαμηλές τιμές φυσικού αερίου οδηγούν σε υψηλότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και στην κατασκευή περισσότερων μονάδων  φυσικού αερίου», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η τιμή του φυσικού αερίου που παραδίδεται προς χρήση από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ διαμορφώθηκε κατά μέσον όρο, σε 3,42 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (Btu) το 2018 και εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 5,36 δολ. ανά Btu το 2050, σύμφωνα με την ΕΙΑ.