Ένα από τα κορυφαία γεγονότα του διήμερου, 23ου Ετήσιου Εθνικού Συνεδρίου «Ενέργεια και Ανάπτυξη», που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και πραγματοποιείται στις 22-23 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα, είναι η παρουσίαση του World Energy Outlook 2018, που εκπόνησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ), από τον επικεφαλής αναλυτή του οργανισμού Kieran McNamara.

Το WEO 2018 περιγράφει λεπτομερώς τις παγκόσμιες ενεργειακές τάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχουν στην προσφορά και τη ζήτηση, στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην ενεργειακή πρόσβαση. Η ανάλυσή της, βάσει σεναρίων, περιγράφει διάφορα πιθανά μελλοντικά αποτελέσματα για το ενεργειακό σύστημα, σε αντίθεση με την πορεία που ακολουθούν οι τρέχουσες και προγραμματισμένες πολιτικές, σε σύγκριση με εκείνες που μπορούν να επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στην ενέργεια.

Σημαντικοί μετασχηματισμοί βρίσκονται, ήδη, σε εξέλιξη για τον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα, από την αύξηση της ηλεκτροδότησης μέχρι την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις διαταραχές στην παραγωγή πετρελαίου και την παγκοσμιοποίηση των αγορών φυσικού αερίου. Σε όλες τις περιοχές και για όλο το φάσμα των καυσίμων, οι πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων θα καθορίσουν το σχήμα που θα προσλάβει το μελλοντικό ενεργειακό σύστημα.

Σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικοί παράγοντες ασκούν νέες και περίπλοκες επιρροές στις ενεργειακές αγορές, υπογραμμίζοντας την κρίσιμη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας, το World Energy Outlook 2018, η εμβληματική έκδοση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, παραθέτει, λεπτομερώς, τις παγκόσμιες ενεργειακές τάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην προσφορά, τη ζήτηση, τις εκπομπές άνθρακα, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την πρόσβαση στην ενέργεια.

Ο Kieran McNamara, Senior Energy Analyst του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), με έδρα το Παρίσι, είναι επικεφαλής αναλυτής στη Διεύθυνση Αειφορίας, Τεχνολογίας και Προοπτικών του IEA. Ως μέλος της ομάδας εκπόνησης της μελέτης World Energy Outlook, συμβάλλει στην εξέταση θεμάτων όπως είναι η ανάπτυξη της ενεργειακής αποδοτικότητας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των προοπτικών του εξηλεκτρισμού. Προηγουμένως, ο Kieran διετέλεσε επικεφαλής αναλυτής της Διεύθυνσης Ενεργειακών Αγορών και Ασφάλειας, (Directorate for Energy Markets and Security), με αρμοδιότητα τις αναθεωρήσεις ενεργειακής πολιτικής των χωρών- μελών του IEA. Πριν από την ένταξή του στον ΔΟΕ, συνεργάστηκε με την Επιτροπή για τη Ρυθμιστική Αρχή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας της Ιρλανδίας.