Η καθαρή ενέργεια, όπως είναι πλέον ευρέως αποδεκτό, αποτελεί τον πυλώνα για ένα βιώσιμο μοντέλο ενεργειακής ανάπτυξης και θεμέλιο λίθο για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Αποτελεί ωστόσο και ένα πολύτιμο «εργαλείο», το οποίο μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία σε υπηρεσίες και προϊόντα. Δεν είναι τυχαίο ότι γνωστό στέκι στο Κολωνάκι, το οποίο, εδώ και περίπου τρεις μήνες, χρησιμοποιεί μόνο «πράσινη» ενέργεια, χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τους θαμώνες του. Το συγκεκριμένο κατάστημα αποφάσισε να αναδείξει ένα οικολογικό προφίλ και εξασφάλισε πράσινο πιστοποιητικό εγγύησης προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας με την «σφραγίδα» του ΛΑΓΗΕ 

(Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) από τις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του ομίλου EEG (EuniceEnergy Group).

«Είμαστε ακόμη νέοι στην αγορά. Μπήκαμε δυναμικά εδώ και τρεις, και ήδη στο πελατολόγιό μας έχουμε εμπορικούς, βιομηχανικούς, αλλά και οικιακούς καταναλωτές. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να κάνουν χρήση πράσινων πιστοποιητικών και τρεις ξενοδοχειακές μονάδες στη Θεσσαλονίκη», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της We Win Energy κ. Παναγιώτης Ζωγράφος.

Οι εγγυήσεις προέλευσης, με βάση το υφιστάμενο ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό πλαίσιο, αποτελούν την επίσημη διαβεβαίωση προς τον τελικό καταναλωτή, πως η καταναλισκόμενη από αυτόν ηλεκτρική ενέργεια, παράγεται από πιστοποιημένες εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η διαδικασία είναι απλή. Η απαιτούμενη ενέργεια δεσμεύεται για λογαριασμό του συγκεκριμένου καταναλωτή, μέσω της εκδόσεως του αναλόγου πιστοποιητικού εγγυήσεως προέλευσης (Guarantee of Origin). Το πιστοποιητικό προέλευσης εκδίδεται από τον ΛΑΓΗΕ και αναγράφει διάφορες πληροφορίες, όπως τον μοναδικό αριθμό πιστοποίησης, τον εκδότη, την επωνυμία του τελικού καταναλωτή, την ποσότητα της ενέργειας, το είδος της πηγής ενέργειας κλπ.

Το πράσινο πιστοποιητικό που εξασφαλίζει μια βιομηχανία, μια βιοτεχνία, ένας αγροτικός συνεταιρισμός, μια ομάδα παραγωγών, μια μεταποιητική μονάδα (ειδικά όταν έχουν εξαγώγιμο χαρακτήρα), δίνει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα που παράγονται και προωθούνται στην αγορά. Όσα προϊόντα φέρουν στη συσκευασία τους το συγκεκριμένο σήμα, δίνουν στον καταναλωτή την πληροφορία ότι η εταιρεία που τα παρήγαγε έχει περιβαλλοντική ευαισθησία και κοινωνική εταιρική ευθύνη, καθώς έχει υποκαταστήσει τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, με καθαρή φθηνή ενέργεια που παράγεται από τον αέρα και τον ήλιο. Έτσι, αποκτούν ένα τεράστιο εμπορικό πλεονέκτημα, όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά κυρίως στις αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ασίας.