Το Δίλημμα της Engie: Να Πουλήσει ή να Κλείσει τα Εργοστάσιά της στην Γερμανία;

Το Δίλημμα της Engie: Να Πουλήσει ή  να Κλείσει τα Εργοστάσιά της στην Γερμανία;
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Τετ, 12 Σεπτεμβρίου 2018 - 17:38

Ο γαλλικός πολυεθνικός όμιλος ενέργειας, Engie, θα ήταν προτιμότερο να κλείσει τα τρία εργοστάσιά της στην Γερμανία, που λειτουργούν με καύση άνθρακα, αντί να τα πουλήσει, υποστηρίζεται σε έκθεση που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας και Οικονομικής Ανάλυσης (IEEFA). Η Engie έχει αποδυθεί σε μια έντονη προσπάθεια να πουλήσει τα τρία εργοστάσιά της,  στο Farge, στο Wilhelmshaven και στο Zolling. Η έκθεση εντοπίζει ως δύο από τους πιο πιθανούς αγοραστές, την τσεχική EPH που ειδικεύεται στη διαχείριση επισφαλών περιουσιακών στοιχείων και την Seven Energy Group

Οι συντάκτες της έκθεσης θεωρούν ότι η Engie θα προστάτευε καλύτερα τα συμφέροντά της στη γερμανική αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με το να βάλει λουκέτο στα εν λόγω εργοστάσια και να τα αντικαταστήσει με άλλα, που θα χρησιμοποιούν άλλες μορφές παραγωγής, όπως, μεταξύ άλλων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Μια τέτοια κίνηση θα συνάδει, επίσης, με τη δέσμευση που έχει αναλάβει ο όμιλος για τη μετάβασή του στην παραγωγή ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα», σύμφωνα με το IEEFA.

«Το κλείσιμο των εργοστασίων θα αποτελούσε ένδειξη ότι η Engie συνιστά « μέρος της λύσης», στο σταδιακό τερματισμό της χρήσης άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρισμού, που επιδιώκεται στο πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής, στην Γερμανία, αντί να δημιουργήσει προβλήματα με την πώληση των μονάδων της σε διαχειριστές επισφαλούς ενεργητικού, που φέρονται αποφασισμένοι να τις επιτρέψει να συνεχίσουν να λειτουργούν» , αναφέρει η έκθεση.

«Κρίνουμε ότι τα οφέλη από το κλείσιμο των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, που ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις του ομίλου να οικοδομήσει ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτρέποντας τους ανταγωνιστές του να αυξήσουν τα μερίδιά τους στην αγορά και υιοθετώντας το στόχο της Κομισιόν για την Έξοδο από την Εποχή του Άνθρακα, υποσκελίζουν τα οφέλη από μια δυνητική πώλησή τους», δήλωσε ο Gerard Wynn, σύμβουλος της IEEFA.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έως στιγμής, η Engie δεν φαίνεται να εξετάζει την κύρια εναλλακτική στρατηγική επιλογή της για τα τρία εργοστάσια: να τα κρατήσει υπό τον έλεγχό της, να προβεί στην εκκαθάρισή τους και να τα κλείσει, ή, να τα πουλήσει σε εταιρεία  που ειδικεύεται στον παροπλισμό βιομηχανικών μονάδων.

«Μια ανάλογη στρατηγική θα ελαχιστοποιούσε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μονάδων της, θα εξασφάλιζε την υπεύθυνη απολύμανση και καθαρισμό των χώρων και θα περιόριζε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων, διασφαλίζοντας μια σταθερή ημερομηνία τερματισμού της λειτουργίας τους", δήλωσε ο κ. Wynn.

Η έκθεση επισημαίνει, ακόμη, ότι ενώ η λύση της πώλησης των μονάδων θα μπορούσε να βοηθήσει την Engie να υλοποιήσει το σχέδιό της, για την τριετία 2016-2018, που αφορά σε πωλήσεις εμπορικών περιουσιακών στοιχείων της και επανεπενδύσεις, εν τούτοις το σχέδιο αυτό έχει ήδη, επιτευχθεί, σχεδόν πλήρως.