Μία από τις πιο αξιοσημείωτες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο του 11ου Ενεργειακού Διαλόγου για την ΝΑ Ευρώπη, το επιτυχημένο event που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στην Θεσσαλονίκη, στις 26 & 27 Ιουνίου 2018,  ήταν η ομιλία του κ. Ιωάννη Ρετσούλη Advisor - Wholesale Markets & Network Codes, Eurelectric, των Βρυξελλών. Ο κ. Ρετσούλης αναφέρθηκε στην άνοδο των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη και στην ανάγκη να υπάρξουν προτεραιότητες στις επενδύσεις για την εκτέλεση έργων υποδομών

Μίλησε διεξοδικά για τις δράσεις της Eurelectric αναφορικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της αγοράς και έκανε λόγο για προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες που δημιουργούνται κατά την πορεία προς την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου στόχου. Ο κ. Ρετσούλης πρότεινε να βελτιστοποιήσουμε, πρώτα, τη χρήση των υφιστάμενων διασυνδέσεων, καθώς και να υπάρξει βέλτιστη χρήση των πλεγμάτων, παράλληλα με την ενίσχυση της περιφερειακής προσέγγισης της λειτουργίας του συστήματος με σκοπό την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μιλώντας για τις κύριες προκλήσεις του στόχου αυτού είπε πως, παρά τις επενδύσεις στο δίκτυο μεταφοράς, οι εμπορεύσιμες διασυνοριακές ικανότητες εξακολουθούν να είναι περιορισμένες, αν και υποστήριξε πως οι ευκαιρίες είναι πολύ ελπιδοφόρες.

Τέλος, αναφέρθηκε στο ζήτημα της αυξημένης ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω της δημιουργίας κοινών αποθεμάτων εξισορρόπησης, της ανόδου του επιπέδου του ανταγωνισμού και της ρευστότητας, όπως και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε μια ολοένα μεταβαλλόμενη αγορά.

Ο Ιωάννης Ρετσούλης γεννήθηκε στην Αθήνα και κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με ειδίκευση στον τομέα της ενέργειας από μηχανικής, οικονομικής και ρυθμιστικής άποψης.

Έχει εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες, ως σύμβουλος καινοτομίας και αγοράς, σε ιδιωτική εταιρεία, στην  ένωση αναμεταδοτών ηλεκτρικής ενέργειας, διαθέτοντας εκτεταμένη γνώση των ευρωπαϊκών κωδικών δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών. Εντάχθηκε στην EURELECTRIC το 2017 ως wholesale markets & network codes advisor, όπου εργάζεται πάνω στο σχεδιασμό, την ευελιξία και την ολοκλήρωση της αγοράς, τις ρυθμίσεις και την εφαρμογή των κωδικών δικτύου. Συμμετέχει σε διάφορες ομάδες εργασίας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών CACM, FCA, συμπεριλαμβανομένης της MESC και της BSG.