Ο Ρωσικός οργανισμός πυρηνικής ενέργειας, Rosatom, κατασκεύασε το 2017 ένα μοναδικό πυρηνικό αντιδραστήρα για υποβρύχια, που μπορεί να λειτουργεί με τα ίδια καύσιμα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του υποβρυχίου

Αυτό κατέστη δυνατόν χάρη στη μοναδική «καρδιά του αντιδραστήρα», δηλαδή, το κεντρικό τμήμα του, στο οποίο προκαλείται η σχάση του πυρηνικού καυσίμου και στο οποίο συντελείται ελεγχόμενη αλυσιδωτή αντίδραση. Η νέα αυτή ρωσική καινοτομία δεν απαιτεί τον εκ νέου εμπλουτισμό του πυρηνικού καυσίμου.

Πρόκειται, δηλαδή, για έναν πυρηνικό αντιδραστήρα που κινείται με καύσιμα τα οποία διαρκούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Σε σχετική ανακοίνωση του ρωσικού οργανισμού πυρηνικής ενέργειας, γίνεται αναφορά και στις δοκιμές ενός βελτιωμένου πυρήνα, του πυρηνικού αντιδραστήρα που προορίζεται για πυρηνικά υποβρύχια τέταρτης γενιάς.