Ο Milos Mladenović, Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστηρίου Ενέργειας της Σερβίας (SEEPEX), θεωρεί ότι οι πρόσφατοι κανόνες της Ε.Ε. ευνοούν τον ανταγωνισμό στα χρηματιστήρια ενέργειας και υποστήριξε πως είναι αναπόφευκτη η ενοποίηση των μικρότερων από αυτά, μιλώντας στον 11ο Ενεργειακό Διάλογο για την ΝΑ Ευρώπη που διοργάνωσε, για άλλη μια φορά με εξαιρετική επιτυχία, το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), στην Θεσσαλονίκη, στις 26-27 Ιουνίου 2018

Αναφέρθηκε, ακόμη στη δημιουργία της ενδοημερήσιας αγοράς στο SEEPEX, στη διασύνδεση των αγορών της επόμενης ημέρας στην περιοχή, καθώς και στην εισαγωγή συναλλαγών επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για  τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο σερβικό χρηματιστήριο.

Ο κ. Mladenović  τόνισε πως η διατήρηση των αγορών σε αυστηρώς εθνικό πλαίσιο είναι αναποτελεσματική, εξαιτίας του κατακερματισμού και του μικρού μεγέθους τους, αλλά και επειδή διαθέτουν ανεπαρκή ρευστότητα που δεν τους επιτρέπει να λειτουργούν αποδοτικά και βιώσιμα.

Ο Miloš Mladenović, ο οποίος γεννήθηκε στο Βελιγράδι, αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου της σερβικής πρωτεύουσας. Εντάχθηκε στο EPS το 1998 και ειδικεύτηκε στoν τομέα Λειτουργίας Συστημάτων σε πραγματικό χρόνο (real-time System Operation). Μετά την ίδρυση του ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας (TSO), ανέλαβε, από το 2006, ως υπεύθυνος για την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Σερβίας. Το 2008 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Υπηρεσίας Συστημάτων και Αγοράς στο EMS, ενώ το 2010 διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος του ιδίου φορέα, ταυτοχρόνως με την ανάληψη ηγετικού ρόλου στη διαδικασία υλοποίησης του Σερβικού Χρηματιστηρίου Ηλεκτρικής Ενέργειας (SEEPEX). Το 2012 διορίστηκε Διευθυντής Διεθνών και Κανονιστικών Υποθέσεων του ΕMS, ενώ συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής του μοντέλου-στόχου που έθεσε η Ε.Ε., ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ENTSO-E, ως μέλος της Επιτροπής Εμπορίου του ENTSO-E, καθώς και ως συντονιστής του SEE Regional Group για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 2015 είναι Γενικός Διευθυντής του SEEPEX, με έδρα το Βελιγράδι.