Οι σημαντικές παρεμβάσεις κατά την εναρκτήρια συνεδρία του 11ου Ενεργειακού Διαλόγου για την ΝΑ Ευρώπη που διοργάνωσε με αξιοσημείωτη επιτυχία, το Ινστιτούτο Ενέργειας για την ΝΑ Ευρώπη, ολοκληρώθηκαν με την ομιλία του κ. Gurbuz Gonul, Αcting Director of Country Support and Partnerships, της IRENA, της Διεθνούς Διακυβερνητικής Υπηρεσίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με έδρα το Ντουμπάι

Στην παρουσίασή του, ο κ. Gonul εξήγησε λεπτομερώς το ρόλο της IRENA στον τομέα της ανάλυσης και προώθησης των ΑΠΕ σε σύμπραξη με τις χώρες-μέλη της Υπηρεσίας, επισημαίνοντας τις προοπτικές για την ανανεώσιμη ενέργεια στην περιοχή μας.

Ο κ. Gonul περιέγραψε ακόμη, τα μέτρα υποστήριξης για την ενεργειακή μετάβαση σε έργα «φιλικότερα», προς τους κανόνες της αγοράς και αποκάλυψε πως το μεν κόστος των ΑΠΕ έχει μειωθεί δραστικά, οι δε αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υποσκελίζει διαρκώς, τα τελευταία χρόνια, τη συμβατική ενέργεια.   

Ο κ. Gurbuz Gonul εντάχθηκε στη Διεθνή Υπηρεσία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) το 2014, ως Senior Programme Officer, ενώ σήμερα είναι Acting Director for the Country Support and Partnerships Division.

Προηγουμένως, είχε εργαστεί ως Επικεφαλής Ενεργειακός Οικονομολόγος στην Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης, από το 2010 έως το 2014, όπου διηύθυνε το έργο για τη δημιουργία του τμήματος Πολιτικής για τον Ενεργειακό Τομέα, της Τράπεζας, καθώς και το τμήμα σύνθετων έργων δανειοδότησης και τεχνικής βοήθειας προς την Αφρική και την Ασία.

Τη χρονική περίοδο 2004 -2010, ο κ. Gonul υπηρέτησε ως Ανώτερος Εμπειρογνώμονας της Energy Charter Secretariat, των Βρυξελλώνς. Κατέχει, επίσης, σημαντικά αξιώματα στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Άγκυρα καθώς και στο Υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας, από το 1993.