Με Δανική τεχνογνωσία η Τουρκία Βαίνει προς την Πράσινη Μετάβαση στην Ενέργεια

Με Δανική τεχνογνωσία η Τουρκία Βαίνει προς την Πράσινη Μετάβαση στην Ενέργεια
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Παρ, 29 Ιουνίου 2018 - 16:54

Στις 22 Ιουνίου, Δανία και Τουρκία υπέγραψαν νέα συμφωνία για την ενέργεια, η οποία επεκτείνει την υφιστάμενη διμερή συμφωνία που προβλέπει την παροχή υποστήριξης προς την  Άγκυρα με σκοπό να εκπονήσει νομοθεσία για τον τομέα της τηλεθέρμανσης.  Επιπροσθέτως, οι δύο χώρες εγκαινιάζουν ένα νέο γύρο κυβερνητικής συνεργασίας για την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Γενικώς, η Δανία βοηθά την Τουρκία για να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης μέσω της οποίας θα μειώσει  την εξάρτησή τους από την εισαγόμενη ενέργεια

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το επιχειρηματικό δυναμικό θεωρείται ότι είναι πολύ ισχυρό. Στις 21 Ιουνίου, οι τουρκικές ενεργειακές αρχές προκήρυξαν τον πρώτο διαγωνισμό της χώρας στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

O πρεσβευτής της Δανίας Svend Olling υπέγραψε Μνημόνιο Συμφωνίας (ΜοU) με τον Δρ. Oguz Can, πρόεδρο της Γενικής Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας. Η υπογραφή ακολουθεί τη σημερινή, θετική συνεργασία με την Τουρκία σε κυβερνητικό επίπεδο. Η Δανία βοηθά τις τουρκικές ενεργειακές αρχές στην ανάπτυξη συναφών πολιτικών, στρατηγικών και λύσεων, που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση του ενεργειακού τομέα.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Ενέργειας της Δανίας υποστηρίζει την εκπόνηση νόμου για τη χρήση θερμότητας με υποστηρικτικές ενέργειες χαρτογράφησης και ανάλυσης. Θα είναι ο πρώτος νόμος για τη χρήση θερμότητας στην Τουρκία που θα εμπνέεται από τη δανέζικη νομοθεσία για τη θέρμανση, με ορίζοντα ισχύος από το 1979. Επιπλέον, δημιουργείται ένα νέο σχέδιο για τη δημιουργία οδικού χάρτη για την εξάπλωση της αιολικής ενέργειας στη γειτονική χώρα.

Ισχυρή δυναμική για αιολική ενέργεια

Η πρόσφατη υπογραφή του MoU καθίσταται ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα υπό το πρίσμα της προκήρυξης του πρώτου δημόσιου διαγωνισμού από πλευράς τουρκικών αρχών, στις 21 Ιουνίου, για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, ισχύος 840-1.200 MW. Η νέα συμφωνία πιστεύεται ότι ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία νέων σχεδίων σε επίπεδο συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, που θεωρείται ότι διαθέτει υψηλές προοπτικές και περικλείει ισχυρή δυναμική. Οι άμεσες δυνατότητες υποδηλώνουν δυναμικό της τάξης των 7-10 GW, αν και περαιτέρω αναλύσεις ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το εκτιμώμενο δυναμικό για τον τομέα. Στην Τουρκία έχουν εγκατασταθεί χερσαία αιολικά πάρκα που αποδίδουν ισχύ της τάξης των 6,5 GW, με τον εθνικό στόχο να έχει καθοριστεί σε 20 GW αιολικής ενέργειας έως το 2023. Η Υπηρεσία Ενέργειας της Δανίας συζητά με τις τουρκικές αρχές σχετικά με το ενδεχόμενο μιας πιθανής συμμετοχής δανέζικων ενεργειακών εταιρειών στην ανάπτυξη του τομέα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Τουρκία.

Πιθανώς, υπάρχουν υψηλές επιχειρηματικές προοπτικές για τις δανικές εταιρείες στον τομέα της τηλεθέρμανσης και της τηλεψύξης, όπου ορισμένες επιχειρήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων ιδίως στον τομέα των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, όπου οι εκτιμώμενες μακροπρόθεσμες δυνατότητες είναι πολύ υψηλές. Η επέκταση στην ηλιακή και την αιολική ενέργεια έχει προσελκύσει επενδύσεις συνολικού ύψους 12,3 δισ. δολαρίων, στην Τουρκία, στο χρονικό διάστημα 2006-2017. Με την Άγκυρα να έχει καθορίσει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους, θεωρείται πολύ πιθανό να συνεχιστεί το υψηλό επίπεδο επενδύσεων κατά τα επόμενα χρόνια.

Πολλές δυνατότητες για ίδια παραγωγή και επέκταση τηλεθέρμανσης

Η Τουρκία διαθέτει πολλές μεγάλες και αναξιοποίητο δυναμικό σε επίπεδο πλεονάζουσας θερμότητας από υφιστάμενες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανίες και από μονάδες αποτέφρωσης οικιακών απορριμμάτων. Επιπλέον, παρουσιάζονται ευκαιρίες για την εκμετάλλευση των αειφόρων πηγών ενέργειας, όπως είναι η γεωθερμία, η βιομάζα και η ηλιακή ενέργεια. Για να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες, απαιτείται να δημιουργηθούν μεγάλες και συνεκτικές αγορές τηλεθέρμανσης. Ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας Berat Albayrak παρουσίασε, πρόσφατα, το εθνικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα, το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη διενέργεια εκτιμήσεων για τις δυνατότητες της χώρας στην αποδοτικότητα των  θερμικών συστημάτων, της τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

Η εκμετάλλευση της πλεονάζουσας θερμότητας θα αντιστοιχεί στην επιθυμία της Τουρκίας να αυξήσει την ίδια παραγωγή ενέργειας καθώς και το μερίδιο της αειφόρου ενέργειας στο μείγμα ενέργειας και θερμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η εμπειρία και η θέση ισχύος που κατέχει η Δανία αναφορικά με το θέμα της ενεργειακής μετάβασης και της ανάπτυξης της τηλεθέρμανσης, κρίνονται ως πολύ σημαντικές για την Τουρκία.

Μια αναπτυσσόμενη χώρα με μεγάλη εξάρτηση από τις εισαγωγές

Καταγράφοντας ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 7,4%, η Τουρκία ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, το 2017, με τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια να αυξάνεται κατά 5,6%. Ως εκ τούτου, το τουρκικό κράτος έχει επικεντρωθεί στο να αναδιαρθρώσει τον τομέα της ενέργειας και να τον καταστήσει πιο αποδοτικό, μέσω της ιδιωτικοποίησης ορισμένων εταιρειών και το διαχωρισμό της παραγωγής και της διανομής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επί του παρόντος, η Τουρκία εισάγει περισσότερο από το ήμισυ της ενέργειας που χρειάζεται και, σε μεγάλο βαθμό, η εξάρτηση από τις εισαγωγές εξηγεί τα υψηλά ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών της Τουρκίας, που ανέρχονταν στα 47,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017, εκ των οποίων τα 37,2 δις. προέκυψαν από τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων.