Για πέμπτη εβδομάδα συνεχίστηκε η άνοδος της μέσης οριακής τιμής συστήματος (ΟΤΣ), σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο ενεργειακής ανάλυσης του ΙΕΝΕ, που εστιάζει στην εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ την εβδομάδα μεταξύ 30/4 και 6/5 ανήλθε στα €57.26/MWh, αυξημένη κατά 6.06% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €65.79/MWh και στα €39.00/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (4/5) φτάνοντας τα €59.23/MWh.

 

Κύριοι λόγοι της συνεχούς ανόδου της μέσης ΟΤΣ είναι η υποχώρηση των νερών στα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ, σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, σε συνδυασμό με τις ΑΠΕ, οι οποίες βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα παραγωγής, αλλά και το γεγονός ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας θα είναι σε συντήρηση τις δύο πρώτες εβδομάδες του Μαΐου.