Η ENI, σε συνεργασία με την Qatar Petroleum, απέκτησαν τα δικαιώματα για το Τεμάχιο 24 που βρίσκεται στη λεκάνη Cuenca Salina στο Μεξικό, σύμφωνα με τον ιταλικό ενεργειακό κολοσσό.

Η ENI, σε συνεργασία με την Qatar Petroleum, απέκτησαν τα δικαιώματα για το Τεμάχιο 24 που βρίσκεται στη λεκάνη Cuenca Salina στο Μεξικό, σύμφωνα με τον ιταλικό ενεργειακό κολοσσό.

Η ENI θα είναι η διαχειρίστρια του τεμαχίου 24, διαθέτοντας ποσοστό 65% στην κοινοπραξία με την Qatar Petroleum, η οποία κατέχει το 35%.

Σύμφωνα με την ΕΝΙ, το τεμάχιο 24 ήρθε ως αποτέλεσμα του τέταρτου γύρου διεθνούς διαγωνισμού από την Εθνική Επιτροπή Υδρογονανθράκων του Μεξικού και επιτρέπει στην ιταλική ενεργειακή εταιρεία να δημιουργήσει και να εδραιώσει στο Μεξικό μια νέα -βασική για αυτή- περιοχή με σημαντικές επιχειρησιακές συνέργειες.

Στο Μεξικό, η ENI κατέχει ήδη το 100% του τεμαχίου 1 στη λεκάνη της Cuenca Salina, για το οποίο έχει ήδη υποβάλει το αναπτυξιακό σχέδιο προς έγκριση από τις τοπικές αρχές. Η ENI κατέχει επίσης δικαιώματα ερευνών και παραγωγής σε άλλα τρία τεμάχια στην ίδια λεκάνη: στο τεμάχιο 7 (ENI 45%), το τεμάχιο 10 (ENI 100%) και το τεμάχιο 14 (ENI 60%). Η ENI είναι παρούσα στο Μεξικό από το 2006 και το 2015 ίδρυσε την 100% θυγατρική της, ENI Mexico S. de R.L. de CV.