Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 22/1 και 28/1 στα €53.20/MWh, αυξημένη κατά 3.32% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €65.58/MWh και στα €31.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 22/1 και 28/1 στα €53.20/ MWh, αυξημένη κατά 3.32% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €65.58/ MWh και στα €31.00/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (26/1) φτάνοντας τα €55.83/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 167,065 MWh την περασμένη Παρασκευή (26/1), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (28/1) στις 139,639 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 1,106,212 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,585 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,463 MW και 8,371 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη και φυσικό αέριο, κατέχοντας ίδιο ποσοστό 31% το κάθε ένα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (19%) και καθαρές εισαγωγές (15%), ενώ ένα 4% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 353,593 MWh και 348,840 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 219,922 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι μονάδες 3 (32,033 MWh) και 5 (49,211 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (31,927 MWh) και 4 (31,617 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, και ο σταθμός της Μελίτης στη Φλώρινα (38,793 MWh), όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (59,239 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (49,605 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (44,185 MWh), Μεγαλόπολης 5 της ΔΕΗ (42,435 MWh) και Θίσβης της Elpedison Ενεργειακής (40,610 MWh), είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

 

 

 

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό