Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 15/1 και 21/1 στα €51.49/MWh, μειωμένη κατά 6.07% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €62.51/MWh και στα €28.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 15/1 και 21/1 στα €51.49/ MWh, μειωμένη κατά 6.07% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €62.51/ MWh και στα €28.00/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Δευτέρα (15/1) φτάνοντας τα €56.92/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 159,627 MWh την περασμένη Τρίτη (16/1), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (21/1) στις 137,765 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 1,067,918 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,357 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,469 MW και 8,181 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (34%) και φυσικό αέριο (26%), καθαρές εισαγωγές (18%) και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (20%), ενώ ένα 2% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 366,647 MWh και 280,118 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 217,365 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι μονάδες 3 (30,508 MWh), 4 (29,720 MWh) και 5 (49,107 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (31,439 MWh) και 4 (32,576 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, και η μονάδα 4 (33,848 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Θεσσαλονίκης της Elpedison (45,289 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (44,987 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (42,110 MWh) και Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (41,649 MWh), είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

 

 

 

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό