Την Τετάρτη στην Ολομέλεια οι Ενεργειακές Κοινότητες

Την Τετάρτη στην Ολομέλεια οι Ενεργειακές Κοινότητες
της Μάχης Τράτσα
Δευ, 15 Ιανουαρίου 2018 - 08:01
Την Τετάρτη εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για τις ενεργειακές κοινότητες. Ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης (26 Ιουνίου) για τη νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, πολλοί φορείς είναι έτοιμοι και αναμένουν το νέο θεσμικό πλαίσιο για να ξεκινήσουν.

Την Τετάρτη εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για τις ενεργειακές κοινότητες. Ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης (26 Ιουνίου) για τη νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα, πολλοί φορείς είναι έτοιμοι και αναμένουν το νέο θεσμικό πλαίσιο για να ξεκινήσουν.

Ήδη το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ετοίμασαν νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις δήμων, περιφερειών, αλλά και άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (πανεπιστήμια, Εκκλησία της Ελλάδος, μητροπόλεις, μονές, μουφτίες, ασφαλιστικά ταμεία), μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Σε αυτό θα μπορούσαν να «πατήσουν» και σχέδια για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων με φωτοβολταϊκά πάρκα, σε συνδυασμό με το net metering.

Σύμφωνα με οικονομική ανάλυση του ΚΑΠΕ, που είχε παρουσιαστεί σε ημερίδα «Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες - Διεθνείς εμπειρίες και προοπτικές για την Ελλάδα», το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) σε ένα έργο παραγωγής συνδέεται κυρίως με το κόστος επένδυσης (κοντά στο 95%) και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης (περίπου 5%). Το κόστος καυσίμων συνήθως είναι ανύπαρκτο (εκτός από τη βιομάζα).

Οι μελετητές του ΚΑΠΕ έκαναν ορισμένες γενικές υποθέσεις για την οικονομική ανάλυση ενός τυπικού έργου ΑΠΕ: 20 έτη η διάρκεια ζωής σταθμών ΑΠΕ, 1% ο πληθωρισμός, 3% επί των ακαθάριστων εσόδων υπέρ ΟΤΑ και τοπικών κοινωνιών, 29% φορολόγηση, 70/30 ο λόγος δανεισμού/ιδίων κεφαλαίων, 10 έτη διάρκεια δανείου, 7,5% επιτόκιο δανεισμού για αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, 8,5% επιτόκιο δανεισμού για λοιπές τεχνολογίες και 9% επιτόκιο προεξόφλησης.

Όσον αφορά σε ένα τυπικό έργο φωτοβολταικών με ενεργειακό συμψηφισμό, η ετήσια εξοικονόμηση δαπανών υπολογίζεται σε 12.216 €/έτος. Πρόκειται για μια μονάδα μεγέθους 0,5 MW, με κόστος επένδυσης 1.200 €/kW, λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης 1,5%, συντελεστής χρησιμοποίησης 17% και τιμή ηλεκτρικής ενέργειας (ή συμψηφισμού) 0,11 €/kWh.

Επίσης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η κυρία Μυρτώ Θεοφιλίδη από το ΚΑΠΕ, προκύπτει 8,2 έτη απλή περίοδος αποπληρωμής για ένα τυπικό έργο βιοαερίου (μέγεθος μονάδας 1 MW, κόστος επένδυσης 4.500 €/kW, μεταβλητό λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης 3,80 €/MWh, σταθερό λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης 5,4%, κόστος καυσίμου 14%, συντελεστής χρησιμοποίησης 85%, τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 225 €/MWh).

Αντίστοιχα, για ένα τυπικό έργο αιολικής ενέργειας η περίοδος αποπληρωμής φτάνει τα 9,1 έτη. Δηλαδή για μια μονάδα μεγέθους 3 MW με κόστος επένδυσης 1.250 €/kW, λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης 2,7%, συντελεστής χρησιμοποίησης 24,5% και τιμή πώλησης ηλεκτρικής 98 €/MWh.

Οι νέες ρυθμίσεις για τις ενεργειακές κοινότητες μπορούν να έχουν πολλές εφαρμογές. Καταρχάς σε μια πολυκατοικία σε αστική περιοχή. Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα ή και μία ανεμογεννήτρια σε ένα ακίνητο που μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή και εφαρμόζουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με τις καταναλώσεις των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων/μέλη της κοινότητας θα λαμβάνουν μειωμένο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας μπορούν να δημιουργήσουν μία Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης της πολυκατοικίας.

Ενεργειακό συνεταιρισμό θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και επιχειρήσεις σε τουριστική περιοχή (π.χ. ξενοδοχεία), προκειμένου να εγκαταστήσουν φ/β σύστημα ή ανεμογεννήτρια σε ένα ακίνητο το οποίο μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή και να εφαρμόζουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής για να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστους

Ακόμη ομάδα δήμων μπορούν να εγκαταστήσουν ΑΠΕ και να εφαρμόσουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με τις καταναλώσεις τους και καταναλώσεις ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Κάτοικοι ή επιχειρήσεις μιας περιοχής μαζί με το Δήμο ή την τοπική ΔΕΥΑ, μπορούν να δημιουργήσουν μία Ενεργειακή Κοινότητα, προκειμένου να εγκαταστήσουν μία μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας με σύστημα τηλεθέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών τους σε θέρμανση. Για την υλοποίηση του έργου θα μπορούν να αναζητήσουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή τον αναπτυξιακό νόμο.

Ακόμη, αγρότες, δασοκόμοι ή και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και δασικό τομέα, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν Ενεργειακή Κοινότητα με σκοπό τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας ή/και την εγκατάσταση και λειτουργία μιας μονάδας βιομάζας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να τροφοδοτεί τη μονάδα βιομάζας, να προμηθεύει με προϊόντα της όπως ξύλα, pellet τους κατοίκους κλπ. Ομάδα αγροτών ή και αγροτικές επιχειρήσεις μπορούν να εγκαταστήσουν και μία μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) σε περιοχή, από όπου διέρχεται δίκτυο φυσικού αερίου. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα εγχέεται στο Δίκτυο, και η θερμική ενέργεια θα καλύπτει τις ανάγκες ενός θερμοκηπίου.

Κάτοικοι και επιχειρήσεις ενός νησιού, μπορούν να δημιουργήσουν μία Ενεργειακή Κοινότητα με συμμετοχή και του Δήμου, προκειμένου να υλοποιήσουν μία μονάδα αφαλάτωσης με ΑΠΕ, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα έλλειψης νερού. Σε ένα μικρό μη διασυνδεδεμένο νησί, κάτοικοι και επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μία Ενεργειακή Κοινότητα με συμμετοχή Δήμου, Επιμελητηρίων, κλπ προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΑΠΕ με σύστημα αποθήκευσης για τη διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας στο αυτόνομο σύστημα. Ακόμη, σε έναν ημιορεινό οικισμό, κάτοικοι ή και επιχειρήσεις μαζί με το Δήμο μπορούν να εγκαταστήσουν ένα Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο. Τα παραδείγματα είναι ακόμη περισσότερα και ο νόμος προβλέπει πολλά κίνητρα ως προς τη φορολογία, απαλλαγή από τα τέλη διατήρησης αδειών, συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης κλπ.