Περισσότερο από το 36% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας το 2017 αναμένεται να έχει προέλθει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Περισσότερο από το 36% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας το 2017 αναμένεται να έχει προέλθει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Την εκτίμηση αυτή έκανε το Κέντρο Έρευνας για την Ηλιακή Ενέργεια και το Υδρογόνο Baden- Wü rttemberg ( ZSW) και η Γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Ενέργειας και Διαχείρισης των Υδάτων ( BDEW), η οποία εκτιμά ότι οι καθαρές πηγές ενέργειας παρήγαγαν σχεδόν 217 δισ. kWh ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του έτους.

Πρόκειται για σημαντική βελτίωση συγκριτικά με το 2016, οπότε οι ανανεώσιμες πηγές παρήγαγαν 188 δισ. kWh, καλύπτοντας το 31,6% της κατανάλωσης.

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια αναμένεται να σημειώσει ετήσια αύξηση 49% ανερχόμενη σε 18,3 δισ. kWh, ενώ οι χερσαίες αιολικές μονάδες αναμένεται να σημειώσουν αύξηση 31% σε ετήσια βάση, από τις 66,3 δισ. kWh που ήταν το 2016.

Ο χερσαίος αιολικός τομέας αντιστοιχεί σε ποσοστό υψηλότερο του 40% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά το 2017.

Η βιομάζα κατατάσσεται δεύτερη με σχεδόν 24% επί του συνολικού μίγματος των ΑΠΕ, ακολουθούμενη από την ηλιακή ενέργεια που κυμαίνεται στο 18%.

Ο Stefan Kapferer, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BDEW, δήλωσε: «Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν ήδη ξεπεράσει το στόχο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για το 2020, που ήταν το μερίδιό τους στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να φθάσει το 35%. Αυτά είναι καλά νέα για την προστασία του κλίματος».