Ο Karl Vella, Διευθυντής Στρατηγικής Επικοινωνίας της EURELECTRIC, της ένωσης που εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρισμού στα όργανα της ΕΕ., ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς ξένους ομιλητές του 22ου Συνεδρίου του ΙΕΝΕ «Ενέργεια και Ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2017

Ο Karl Vella, Διευθυντής Στρατηγικής Επικοινωνίας της EURELECTRIC, της ένωσης που εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρισμού στα όργανα της ΕΕ., ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς ξένους ομιλητές του 22ου Συνεδρίου του ΙΕΝΕ «Ενέργεια και Ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2017.

Ο κ. Vella είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας της EURELECTRIC. Στο παρελθόν υπήρξε Συντονιστής Δημοσίων Υποθέσεων για Θέματα Ηλεκτροπαραγωγής, Κλιματικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος της Eurelectric, όπου ήταν επιφορτισμένος με την επίβλεψη όλων των πτυχών της ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής της ένωσης στους τομείς αυτούς, καθώς και την ανάλογη εκπροσώπησή της.

Πριν την EURELECTRIC, ο Karl Vella υπήρξε Ακόλουθος Υπεύθυνος για Θέματα Κλιματικής Αλλαγής στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Μάλτας στην ΕΕ, καθώς και νομικός σύμβουλος και διεθνής διαπραγματευτής για την κλιματική αλλαγή για λογαριασμό της Μάλτας. Ο κ. Vella είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας και Master στο Διεθνές Δίκαιο από Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο).