Το Μέλλον της Ενέργειας είναι η Εξυπνη Ενέργεια

energia.gr
Πεμ, 23 Νοεμβρίου 2017 - 13:00
Ο ενεργειακός τομέας αλλάζει ριζικά στον 21ο αιώνα. Οι χώρες χαράσσουν τον οδικό χάρτη για το 2050 με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που μετασχηματίζουν τον ενεργειακό τομέα και τις αγορές. Τεχνολογίες μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών, όπως οι ΑΠΕ και το φυσικό αέριο, διεισδύουν όλο και περισσότερο και με χαμηλότερο κόστος, ενώ η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και χαράσσει τον συντομότερο δρόμο για την αειφόρο ανάπτυξη. Το μέλλον της ενέργειας είναι η έξυπνη ενέργεια. Είναι η παραγωγή καθαρής και φθηνής ενέργειας και η λειτουργία της αγοράς, η διαχείριση και αποδοτική χρήση της με καινοτόμες τεχνολογίες. Αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε έναν ανταγωνιστικό ενεργειακό τομέα προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών.

Ο ενεργειακός τομέας αλλάζει ριζικά στον 21ο αιώνα. Οι χώρες χαράσσουν τον οδικό χάρτη για το 2050 με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που μετασχηματίζουν τον ενεργειακό τομέα και τις αγορές.

Τεχνολογίες μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών, όπως οι ΑΠΕ και το φυσικό αέριο, διεισδύουν όλο και περισσότερο και με χαμηλότερο κόστος, ενώ η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και χαράσσει τον συντομότερο δρόμο για την αειφόρο ανάπτυξη.

Το μέλλον της ενέργειας είναι η έξυπνη ενέργεια. Είναι η παραγωγή καθαρής και φθηνής ενέργειας και η λειτουργία της αγοράς, η διαχείριση και αποδοτική χρήση της με καινοτόμες τεχνολογίες. Αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε έναν ανταγωνιστικό ενεργειακό τομέα προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών.

Ο μεγαλύτερος μετασχηματισμός επέρχεται στον ηλεκτρισμό και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εξελισσόμενες τεχνολογίες στις ΑΠΕ, ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά, επιτυγχάνουν απίστευτα χαμηλές τιμές παραγωγής και σε συνδυασμό με την διεσπαρμένη παραγωγή μετασχηματίζουν την αγορά και αναγκάζουν τις εταιρείες ηλεκτρισμού να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Το ηλεκτρικό δίκτυο μετασχηματίζεται για να ενσωματώσει την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ με υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και με νέες υπηρεσίες στους καταναλωτές, ενώ η αγορά αναζητά νέα εργαλεία για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις για τη λειτουργία της.

Η εξέλιξη των συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες και η επέκταση της χρήσης του ηλεκτρισμού στις μεταφορές αποτελεί τη νέα μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων ετών στη διαχείριση του δικτύου και στην αυξημένη ζήτηση.

Τον κύριο ρόλο στις εξελίξεις και στον μετασχηματισμό έχουν οι νέες και καινοτόμες τεχνολογίες και το καλά εξειδικευμένο προσωπικό. Έτσι, στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον ενεργειακό τομέα, οι νέες επενδύσεις δεν είναι μόνο εντάσεως κεφαλαίου, αλλά και εντάσεως εξειδικευμένου προσωπικού.

Προς τούτο, η εκπαίδευση προσαρμόζεται για να προσφέρει στην αγορά το κατάλληλο προσωπικό ανωτάτης και μεσαίας στάθμης για την έρευνα, τη βιομηχανία, τις εφαρμογές και τη λειτουργία-συντήρηση.

Σύμφωνα με τις μελέτες και έρευνες, όσο πιο γρήγορα αρχίσει αυτός ο μετασχηματισμός με την κατάλληλη πολιτική και μακροχρόνιο πρόγραμμα, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη με έναν ανταγωνιστικό ενεργειακό τομέα που συμβάλει στην ανάπτυξη.

Η Ελλάδα χρειάζεται μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό για τους εθνικούς στόχους και πέραν τούτων, για προσιτό κόστος και ενεργειακή ασφάλεια. Οι επενδύσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στον ενεργειακό σχεδιασμό, ενώ χρειάζεται και η προσαρμογή της εκπαίδευσης για τις ανάγκες της νέας αγοράς, ιδιαίτερα στην μέση τεχνική εκπαίδευση.

Η έρευνα και οι καινοτομίες στην ενέργεια πρέπει να αποτελέσουν κύριο αντικείμενο για επιτυχείς και αποδοτικές εφαρμογές και αύξηση της παραγωγικότητας, που οδηγούν σε ένα καλύτερο και αισιόδοξο μέλλον, με πολλές νέες θέσεις εργασίας.

Ο Ελληνικός χώρος σε ξηρά και θάλασσα, παρέχει μεγάλες ενεργειακές προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σύνεση και τεχνική ωριμότητα, με κατάλληλη πολιτική και σχεδιασμό για την ανάπτυξη, μεγιστοποιώντας τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.