Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 23/10 και 29/10 στα €53.97/MWh, αυξημένη κατά 16.49% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, αλλά μειωμένη κατά 5.76% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 23/10 και 29/10 στα €53.97/ MWh, αυξημένη κατά 16.49% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, αλλά μειωμένη κατά 5.76% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €82.00/ MWh και στα €0.00/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (27/10) φτάνοντας τα €59.28/ MWh.


Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 126,148 MWh την περασμένη Τρίτη (24/10), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται το Σάββατο (28/10) στις 116,736 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 861,014 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,097 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,725 MW και 6,321 MW αντίστοιχα.


Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (40%), φυσικό αέριο (35%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (21%) και καθαρές εισαγωγές (1%), ενώ ένα 3% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 354,961 MWh και 302,785 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 184,492 MWh.


Πιο συγκεκριμένα, ο σταθμός της Μελίτης στη Φλώρινα (46,427 MWh), η μονάδα 4 του σταθμού της Καρδιάς στη Κοζάνη (40,381 MWh), αλλά και η αντίστοιχη του σταθμού της Μεγαλόπολης (38,704 MWh) και οι μονάδες 3 (37,117 MWh) και 4 (35,512 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου (επίσης στη Κοζάνη), όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (53,596 MWh), Λαυρίου 5 της ΔΕΗ (49,556 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (49,220 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (44,891 MWh) και Θεσσαλονίκης της Elpedison (44,560 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.


Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό