Το σημαντικό ρόλο που μπορούν και πρέπει να παίξουν τα LNG terminals επηρεάζοντας τον ανασχηματισμό της αγοράς αερίου της Ευρώπης υπογράμμισε στην ομιλία της στο διήμερο συνέδριο που πραγματοποίησε το ΙΕΝΕ (4-5 Ιουνίου 2017), στην Αθήνα, με θέμα το ρόλο του LNG στη ΝΑ Ευρώπη η κ. Elfride Covvarubias (Business Devp. Manager for Italy & Mediterranean Area, DNV GLMARITIME, Ιταλία)

Το σημαντικό ρόλο που μπορούν και πρέπει να παίξουν τα LNG terminals επηρεάζοντας τον ανασχηματισμό της αγοράς αερίου της Ευρώπης υπογράμμισε στην ομιλία της στο διήμερο συνέδριο που πραγματοποίησε το ΙΕΝΕ (4-5 Ιουνίου 2017), στην Αθήνα, με θέμα το ρόλο του LNG στη ΝΑ Ευρώπη η κ. Elfride Covvarubias (Business Devp. Manager for Italy & Mediterranean Area, DNV GLMARITIME, Ιταλία).

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε η Ισπανίδα μηχανικός περιβάλλοντος, η ενοποίηση της αγοράς αερίου και η οργάνωση των LNG terminals σ’ ένα ολοκληρωμένο σύστημα και σχήμα μπορεί να είναι το «κλειδί» για την υπερπήδηση των περιορισμών που εμφανίζονται στη αγορά της Ευρώπης,.

Η κ. Elfride Covarrubias είναι Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στους Τομείς Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της ιταλικής ναυτιλιακής DNV GLMARITIME, με αρμοδιότητα την περιοχή της Μεσογείου. Με πάνω από 20 χρόνια διεθνή εργασιακή εμπειρία σε διάφορους τομείς και πεδία, η κ. Covarrubias ξεκίνησε την σταδιοδρομία της στον χώρο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στον Κόλπο του Μεξικού, ασχολούμενη με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για πρότζεκτ έρευνας και παραγωγής, καθώς και με μελέτες αξιολόγησης κινδύνου στον πετροχημικό κλάδο. Έχει, επίσης, ασχοληθεί με τη διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων κυρίως στη βιομηχανία της διύλισης.

Διαθέτει ευρεία γνώση πάνω στην περιβαλλοντική νομοθεσία, ενώ πρόσφατα ασχολήθηκε ενεργά με την υιοθέτηση και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Υπεράκτιες Έρευνες ( EU Offshore Directive).

Η κ. Elfride Covarrubias διαθέτει πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος και M. Sc. στην Περιβαλλοντική Πρόληψη και Προστασία.