Γ. Αράπογλου, Πρόεδρος ΔΣ της Gastrade: Ανέλυσε τα Χαρακτηριστικά και τις Προοπτικές του FSRU της Αλεξανδρούπολης Από το Βήμα του Workshop του IENE για το Ρόλο του LNG στη ΝΑ Ευρώπη

Γ. Αράπογλου, Πρόεδρος ΔΣ της Gastrade: Ανέλυσε τα Χαρακτηριστικά και τις Προοπτικές του FSRU της Αλεξανδρούπολης Από το Βήμα του Workshop του IENE για το Ρόλο του LNG στη ΝΑ Ευρώπη
energia.gr
Τρι, 18 Ιουλίου 2017 - 17:15
Στα χαρακτηριστικά της μονάδας προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου που αναπτύσσει η Gastrade στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας, κ. Γιάννης Αράπογλου, μιλώντας στο διήμερο (4-5 Ιουλίου 2017) workshop του ΙΕΝΕ με τίτλο «Energy Security in SE Europe and the Role of LNG»

Στα χαρακτηριστικά της μονάδας προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης ( FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου που αναπτύσσει η Gastrade στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας, κ. Γιάννης Αράπογλου, μιλώντας στο διήμερο (4-5 Ιουλίου 2017) workshop του ΙΕΝΕ με τίτλο « Energy Security in SE Europe and the Role of LNG».

Παράλληλα, ανέλυσε την θετική επίδραση που θα έχει αυτή η νέα πύλη εισόδου φυσικού αερίου στις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, ενώ, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την άποψη ότι ο Νότιος Διάδρομος θα μπορούσε να ενισχυθεί με ποσότητες φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν.

Ο κ. Γιάννης Αράπογλου είναι ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εταιρικής Χρηματοδότησης του Ομίλου Κοπελούζου.

Είναι υπεύθυνος για τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τον ενεργειακό κλάδο, τη συμμετοχή του στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και τις παραχωρήσεις των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.

Από τις αρχές του 2017, ο κ. Αράπογλου είναι και Πρόεδρος του ΔΣ της Gastrade, της εταιρείας που είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη του πρότζεκτ της μονάδας FSRU στην Αλεξανδρούπολη.

Πριν την ένταξή του στον Όμιλο Κοπελούζου, ο κ. Γιάννης Αράπογλου εργάστηκε ως Senior Analyst στην Piraeus Securities, μέλος της Τράπεζας Πειραιώς.

Είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Bath ( School of Management), στο Ηνωμένο Βασίλειο, και BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Deree ( American College of Greece).