Μανόλης Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ: Επιμένει στις Προσπάθειες για Άνοιγμα της Αγοράς με Ορθολογικούς και Βιώσιμους Όρους

Μανόλης Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ: Επιμένει στις Προσπάθειες για Άνοιγμα της Αγοράς με Ορθολογικούς και Βιώσιμους Όρους
energia.gr
Τετ, 24 Μαΐου 2017 - 11:47
Στο επίκεντρο της εγχώριας ενεργειακής επικαιρότητας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανόλης Παναγιωτάκης. Όπως αναγνωρίζεται από όλους τους παραγωγικούς παράγοντες της αγοράς, ο κ. Παναγιωτάκης καταβάλλει συνεχείς και άοκνες προσπάθειες ώστε η Επιχείρηση να αντισταθεί στις πιέσεις και τις προκλήσεις, έχοντας συνεχώς ως στόχο το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού να μην οδηγήσει τη ΔΕΗ σε απαξίωση και κατάρρευση, αλλά, αντίθετα, προχωρώντας και στις απαραίτητες για την εξέλιξή της νέες επενδύσεις

Στο επίκεντρο της εγχώριας ενεργειακής επικαιρότητας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανόλης Παναγιωτάκης. Όπως αναγνωρίζεται από όλους τους παραγωγικούς παράγοντες της αγοράς, ο κ. Παναγιωτάκης καταβάλλει συνεχείς και άοκνες προσπάθειες ώστε η Επιχείρηση να αντισταθεί στις πιέσεις και τις προκλήσεις, έχοντας συνεχώς ως στόχο το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού να μην οδηγήσει τη ΔΕΗ σε απαξίωση και κατάρρευση, αλλά, αντίθετα, προχωρώντας και στις απαραίτητες για την εξέλιξή της νέες επενδύσεις.

Ειδικότερα, ο κ. Παναγιωτάκης, στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου, με αντικείμενο την πώληση και μεταβίβαση του 25% του ΑΔΜΗΕ στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, αποκάλυψε ότι η Επιχείρηση προετοιμάζει την πρόταση για τις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που θα αντιστοιχούν στο 40% του δυναμικού της και που θα περιληφθούν στο «καλάθι» των μονάδων που θα προσφερθούν προς πώληση, με στόχο μέσα στον Ιούνιο να έχει συμφωνηθεί το προς πώληση χαρτοφυλάκιο τόσο με το Δημόσιο όσο και με τους δανειστές. Παράλληλα, όπως τόνισε, η ΔΕΗ επιμένει στις προτάσεις της για δημιουργία κοινοπραξιών με ιδιώτες στη λιγνιτική παραγωγή αλλά και για πώληση θυγατρικής στη λιανική με έτοιμο πελατολόγιο που θα κυμαίνεται στους 400.000-450.000 πελάτες ή 7% της αγοράς. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, η λύση αυτή εξασφαλίζει πιο ομαλό άνοιγμα της αγοράς ενέργειας σε σχέση με τις δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής (ΝΟΜΕ) που εφαρμόζονται τώρα.

Ο κ. Μανόλης Παναγιωτάκης ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε τον Απρίλιο του 2015. Εργάζεται στην επιχείρηση από το 1974, ενώ εδώ και 20 χρόνια είναι διευθυντικό της στέλεχος.

Είναι Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός διπλωματούχος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου από το 1972 και κάτοχος Diploma in Management από το Henley Management College.

Έχει ασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με μελέτες και κατασκευές Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων.

Στην πρώτη περίοδο της εργασίας του στη ΔΕΗ ασχολήθηκε με μελέτες Υποσταθμών Μεταφοράς και μελέτες και επιβλέψεις Κέντρων Διανομής.

Ως διευθυντικό στέλεχος στη Διεύθυνση Οργάνωσης εκπόνησε όλες τις μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων την εσωτερική διάρθρωση των Διευθύνσεων, τη μετάβαση στη νέα οργάνωση της Επιχείρησης ενόψει της μετατροπής της σε Α.Ε. και στο πλαίσιο του λογιστικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της (unbundling) το 2001, τη σύσταση και οργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, τα συστήματα οικονομικών και διοικητικών δικαιοδοσιών, τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και το θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ήταν μέλος της επιτροπής στελεχών που επιμελήθηκε την απόσχιση του Κλάδου Διανομής από τη ΔΕΗ και τη σύσταση του ΔΕΔΔΗΕ , του οποίου εκπόνησε τη βασική οργάνωση και τα συστήματα λειτουργίας του.

Επίσης, διετέλεσε Βοηθός Διευθυντής και Διευθυντής της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Διανομής, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Διανομής και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης, Υγείας και Ασφάλειας, Οργάνωσης, Στέγασης και Γενικών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ.

Έχει συμμετάσχει ενεργά και από υπεύθυνες θέσεις σε όλα τα έργα εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων τη συμφωνία «ΘΑΛΗΣ» με την Electricité de France (EDF).

Υπήρξε μέλος του πρώτου ΔΣ του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, όπου, μεταξύ άλλων, σχεδίασε τα συστήματα πρόσληψης, επιλογής από εργοδότες και συνδικάτα και αμοιβών των Μεσολαβητών – Διαιτητών.

Διατέλεσε Μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης υπό την προεδρία του ΓΓ του οικείου Υπουργείου, και μέλος του πρώτου ΔΣ του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ , με ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή στη δια
μόρφωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του.

Μέχρι τις αρχές του ’90 ανέπτυξε πλούσια και έντονη πολιτική, κοινωνική συνδικαλιστική δραστηριότητα, ως μέλος των Διοικήσεων της ΓΕΝΟΠ, του Συλλόγου Μηχανικών ΔΕΗ, της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Υπήρξε Γραμματέας Κοινωνικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ και δραστήριο μέλος του κινήματος για την Ειρήνη στη χώρα μας.

Έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών για το ενεργειακό, τη λειτουργία και τη στρατηγική της ΔΕΗ και γενικότερα των Δημόσιων Επιχειρήσεων όπως επίσης για την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα.

Έχει οργανώσει πλήθος Συνεδρίων, Ημερίδων, Συνδιασκέψεων για θέματα εργαζομένων, ΔΕΚΟ, Ενέργειας και έχει συμμετάσχει σε πολλά άλλα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.

Είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά, σπουδαστές στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο.