Γεώργιος Ανδριώτης: Αντιπρόεδρος ΔΕΗ, Βασικός Ομιλητής της Κοινής Ημερίδας ΙΕΝΕ-ΕΒΕΑ-ΠΣΕ «Ενέργεια: Επενδύσεις, Απασχόληση και Εξαγωγές»

Γεώργιος Ανδριώτης: Αντιπρόεδρος ΔΕΗ, Βασικός Ομιλητής της Κοινής Ημερίδας ΙΕΝΕ-ΕΒΕΑ-ΠΣΕ  «Ενέργεια: Επενδύσεις, Απασχόληση και Εξαγωγές»
energia.gr
Παρ, 5 Μαΐου 2017 - 12:33
O Αντιπρόεδρος της ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Ανδριώτης, ήταν ένας από τους βασικούς ομιλητές της ημερίδας «Ενέργεια: Επενδύσεις, Απασχόληση και Εξαγωγές», που διοργάνωσε στις 26 Απριλίου 2017 το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) από κοινού με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), στο αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ στην Αθήνα

O Αντιπρόεδρος της ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Ανδριώτης, ήταν ένας από τους βασικούς ομιλητές της ημερίδας «Ενέργεια: Επενδύσεις, Απασχόληση και Εξαγωγές», που διοργάνωσε στις 26 Απριλίου 2017 το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) από κοινού με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), στο αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ στην Αθήνα.

Μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΗ, τόνισε ότι η Επιχείρηση επενδύει σε ορυχεία, παραγωγή, μεταφορά, διανομή και εμπορία, αυτούς κατά μέσο όρο πάνω από 900 εκατ. ευρώ το χρόνο (συνολικά 5,9 δισ. ευρώ την τελευταία επταετία, κατά τη διάρκεια της κρίσης), ενώ η συνολική αξία των σχετικών παγίων της φτάνει σήμερα τα 13,3 δισ. ευρώ.

Ο κ. Ανδριώτης, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ από το 2015, είναι Πολιτικός Μηχανικός. Είναι συνταξιούχος της ΔΕΗ, με εμπειρία 45 ετών (1970-2015) σε μελέτες όλων των σταδίων, επιβλέψεις, διαχείριση συμβάσεων κατασκευής και διοίκηση υλοποίησης μεγάλων και μικρών υδροηλεκτρικών έργων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού για την υλοποίηση μεγάλων υδραυλικών τεχνικών έργων.

Επίσης διαθέτει 6ετή (1986-1992) εμπειρία ελέγχου των λειτουργιών διοίκησης της ΔΕΗ, ως εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης Κοινωνικού Ελέγχου της ΔΕΗ, ενώ είναι μέλος της μόνιμης επιτροπής ενέργειας του ΤΕΕ (2008-2011) και εκπρόσωπος ΤΕΕ σε επιτροπές αξιολόγησης των προσφορών διαγωνισμών μεγάλων έργων της ΔΕΗ.

Ο κ. Ανδριώτης είναι μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων.

Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1944, σπούδασε πουδές στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ (1962-1967), απ’ όπου απέκτησε δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Άσκησε ελεύθερο Επάγγελμα στην Αθήνα (1970-1974), με ειδίκευση σε μελέτες υδραυλικών έργων. Στη συνέχεια απασχολήθηκε στη ΔΕΗ (1974-1997), σε μελέτες και κατασκευές υδροηλεκτρικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται η συμβατική παρακολούθηση της κατασκευής του ΥΗΕ Ασωμάτων, η μελέτες του ΥΗΕ Γκιώνας κ.α.

Ως προϊστάμενος του Τομέα Μικρών ΥΗΕ (1990-1997), είχε την ευθύνη του συντονισμού και ελέγχου των μελετών δημοπράτησης έως και εφαρμογής των ΥΗΕ Μακροχωρίου και Γλαύκου, των προμελετών των ΥΗΕ Ελεούσας, Γιτάνης, Βορεινού, Υβριδικού έργου Ικαρίας κ.α.

Επίσης, ο κ. Ανδριώτης διετέλεσε Σύμβουλος Μηχανικός σε μικρά υδροηλεκτρικά και μεγάλα υδραυλικά έργα την περίοδο 1998-2015. Ενδεικτικά αναφέρονται ο ρόλος του ως γενικού συντονιστή υπηρεσιών συμβούλου στα έργα «κατασκευή σήραγγας εκτροπής Αχελώου-Θεσσαλίας», «ολοκλήρωση και κατάκλυση φράγματος Σμοκόβου», «ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο-Παραπείρο» κ.α.