Η επαναχρησιμοποίηση του διυλιστηρίου του BALLSH ARMO, έχει αύξηση την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου στην Αλβανία, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των εισαγωγών, όπως αναφέρει στο πρόσφατο δελτίο της η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα

Η επαναχρησιμοποίηση του διυλιστηρίου του BALLSH ARMO, έχει αύξηση την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου στην Αλβανία, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των εισαγωγών, όπως αναφέρει στο πρόσφατο δελτίο της η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα.

Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι εισαγωγές καυσίμων τον Ιανουάριο του 2017 ήταν σχεδόν 40% λιγότερο σε σύγκριση με το Ιανουάριο 2016 και στα πρατήρια καυσίμων στη χώρα, αυξήθηκε η ποσότητα του πετρελαίου που παράγεται στη χώρα.