Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. είναι, από τις 10 Φεβρουαρίου, ο Δρ. Ιωάννης Καμπούρης, ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Ιωάννη Μπλάνα, μετά το ζήτημα που ξέσπασε σχετικά με το ύψος των αποδοχών του. Για το ίδιο ζήτημα αντικαταστάθηκε και ο έως τότε πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μανώλης Κορωνιωτάκης, από τον κ. Αθανάσιο Κορωνίδη, που ήταν μέλος του ΔΣ του Διαχειριστή

Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. είναι, από τις 10 Φεβρουαρίου, ο Δρ. Ιωάννης Καμπούρης, ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Ιωάννη Μπλάνα, μετά το ζήτημα που ξέσπασε σχετικά με το ύψος των αποδοχών του. Για το ίδιο ζήτημα αντικαταστάθηκε και ο έως τότε πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μανώλης Κορωνιωτάκης, από τον κ. Αθανάσιο Κορωνίδη, που ήταν μέλος του ΔΣ του Διαχειριστή.

Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του ως Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Δρ. Καμπούρης ήταν, από το Μάιο του 2015, Διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ, ενώ έως τότε και από τον Φεβρουάριο του 2012, είχε διατελέσει Διευθυντής στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Πριν την ίδρυση του ΑΔΜΗΕ, ο Δρ. Καμπούρης υπηρέτησε επί μία ολόκληρη δεκαετία στην προκάτοχο εταιρεία, τον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) Α.Ε. Ειδικότερα, από τον Σεπτέμβριο του 2001 έως το Μάϊο του 2005 διετέλεσε Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μελετών Ανάπτυξης του ΔΕΣΜΗΕ, και από τον Μάιο του 2005 έως τον Σεπτέμβριο του 2006, Βοηθός Διευθυντής Σχεδιασμού Συστήματος, οπότε και ανέλαβε Διευθυντής Σχεδιασμού Συστήματος της εταιρείας. Είχε προηγηθεί η 10ετής (Δεκέμβριος 1991 - Απρίλιος 2001) θητεία του στη ΔΕΗ ως Μηχανικού στη Διεύθυνση Μελετών Συστήματος της Επιχείρησης.

Προηγουμένως, ο Δρ. Καμπούρης, από το Σεπτέμβριο του 1987 έως και τον Ιούνιο του 1996 υπήρξε Βοηθός Διδασκαλίας και Ερευνητής στο ΕΜΠ (Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος), ενώ το 1992 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ίδιου ιδρύματος. Το Νοέμβριο του 1985 είχε λάβει το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου είχε εισαχθεί από το 1979.

Ο Δρ. Ιωάννης Καμπούρης είναι, επίσης, μέλος του ΤΕΕ από 1987, ενώ από το 1992 είναι μέλος της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, και από το 2008 μέλος του ΔΣ. Μέλος ΙΕΕΕ (Senior Member).

Από το 2009 είναι αναπληρωματικό μέλος του System Development Committee του ENTSO-E, και, από το 2010, μέλος του Research and Development Committee του του ίδιου φορέα. Ο Δρ. Καμπούρης, είναι, παράλληλα, μέλος των Ο.Ε. για την εκπόνηση του Δεκαετούς προγράμματος Ανάπτυξης του ENTSO-E (TYNDP) και της Ο.Ε. για τις λεωφόρους ηλεκτρισμού (e-Highways) του ENTSO-E, καθώς και Συντονιστής της Περιφερειακής Ομάδας για το πρόγραμμα ανάπτυξης της Ν.Α. Ευρώπης (Regional Group Continental South East).

Τέλος, είναι συγγραφέας ή συνεργαζόμενος συγγραφέας σε περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, καθώς και εθνικά και διεθνή συνέδρια.