«Κινητήριος δύναμη» της πρόσφατης διημερίδας της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Ενεργειακός σχεδιασμός Κρήτης-αναπτυξιακές προοπτικές», που πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Απριλίου στο Ηράκλειο, ήταν η κ. Βιργινία Μανασάκη – Ταβερναράκη, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδια για θέματα Ενέργειας και Βιομηχανίας

«Κινητήριος δύναμη» της πρόσφατης διημερίδας της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα «Ενεργειακός σχεδιασμός Κρήτης-αναπτυξιακές προοπτικές», που πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Απριλίου στο Ηράκλειο, ήταν η κ. Βιργινία Μανασάκη – Ταβερναράκη, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδια για θέματα Ενέργειας και Βιομηχανίας. Στο συνέδριο από τους επιστήμονες-ερευνητές αναδείχθηκαν τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας της Κρήτης μέσω της καλωδιακής διασύνδεσης, της δυναμικής που παρουσιάζεται για την Κρήτη η εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στο σύστημα της Κρήτης, της αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εκτεταμένης εφαρμογής προγραμμάτων και έργων εξοικονόμησης ενέργειας.

Η κ. Βιργινία Μανασάκη – Ταβερναράκη γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1974 στο Ηράκλειο Κρήτης και είναι έγγαμη με 2 παιδιά. Η κ. Μανασάκη – Ταβερναράκη το 1997 αποφοίτησε από την Πολυτεχνική σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ως Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, ενώ το 1999 έγινε δεκτή με υποτροφία στο τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης απ’ όπου και αποφοίτησε το 2000 ως κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον έλεγχο ποιότητας και τη διαχείριση περιβάλλοντος.

Σήμερα ως υποψήφια διδάκτωρ εκπονεί τη διδακτορική διατριβή με θέμα «Ανάλυση των εναλλακτικών τεχνολογιών αξιοποίησης βιοαερίου των ΧΥΤΑ και εξεύρεση βέλτιστου σεναρίου εφαρμογής» στον τομέα Υγειονομικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η Βιργινία Μανασάκη – Ταβερναράκη από το 1997 έως το 1999 εργάσθηκε ως συνεργάτης πολιτικός μηχανικός σε μεγάλη Τεχνική εταιρεία Δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Το 1999 προσελήφθη μέσω διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου (ΑΝ.Η. Α.Ε.) πρώην Ο.Α.Τ.Ε.Π. Α.Ε. με έδρα τις Αρχάνες, όπου και εργάσθηκε για τέσσερα έτη αρχικά στην υλοποίηση του προγράμματος “LeaderΙΙ” και στη συνέχεια στη σύνταξη των προτάσεων των προγραμμάτων Leader+ και Ο.Π.Α.Α.Χ. (Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου) καθώς και στην αξιολόγηση των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων.

Το 2003 μετείχε με επιτυχία σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και επελέγη να στελεχώσει ως πολιτικός μηχανικός τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.). Προϊσταμένη του τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας με κύριο αντικείμενο την επίβλεψη και παρακολούθηση έργων στερεών αποβλήτων καθώς και την ωρίμανση των σχετικών μελετών από τον Απρίλιο του 2013.

Η κ. Μανασάκη – Ταβερναράκη έχει άριστη γνώση της αγγλικής, της ιταλικής γλώσσας όπως και της πιστοποιημένης χρήσης εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ και έχει μετάσχει σε δεκάδες επιμορφωτικά προγράμματα και σημαντικά συνέδρια σχετικά με τη Δημόσια Διοίκηση, την οικονομία και το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού αλλά και σε ακόμη περισσότερα εξειδικευμένα προγράμματα και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό που αφορούν τη διαχείριση περιβάλλοντος και την ενέργεια.

Από 16.09.2014 είναι Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδια για θέματα Ενέργειας και Βιομηχανίας, ενώ από 01.01.2011 έως σήμερα είναι εκλεγμένη Περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης.

Επίσης, από το 2011 έως σήμερα Εντεταλμένη σύμβουλος Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Υπήρξε η βασική Εισηγήτρια του Αναθεωρημένου – Επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ) τόσο στην Περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης το 2012 όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στις 02.07.2013

Από το 2011 έως σήμερα ανέλαβε την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης ως Εισηγήτρια Περιβαλλοντικών θεμάτων σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες και ως μέλος συμβουλίων, επιτροπών, και ομάδων εργασίας όπως το Περιφερειακό Τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων έργων, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και χωροταξίας κ.α.

Τέλος, η κ. Βιργινία Μανασάκη – Ταβερναράκη είναι μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκτίμησης Εικαστικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.