Για Ένα Ευέλικτο Ενεργειακό Σύστημα

Για Ένα Ευέλικτο Ενεργειακό Σύστημα

Η σημαντική αρνητική επίπτωση του κορωνοϊού αποτελεί αιτία να βελτιωθεί η ευελιξία και προσαρμοστικότητα των ενεργειακών δομών και επιχειρήσεων της χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών, για να αντιμετωπίζουμε καλύτερα δραστικές αλλαγές, όχι κατ’ ανάγκην υγειονομικού χαρακτήρα, όπως η παρούσα. Η ευελιξία και προσαρμοστικότητα ορίζεται ως διαρκής συνειδητοποίηση της ανάγκης και ικανότητα να επιδεικνύεται αποφασιστικότητα και να αναλαμβάνεται δράση βραχυπρόθεσμα με κατάλληλο και καλά συντονισμένο τρόπο σε ανταπόκριση των αναδυόμενων αναγκών χωρίς να θυσιάζεται η μακροπρόθεσμη θεώρηση.    

Μείωση του Κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Πρώτιστη Προτεραιότητα

Μείωση του Κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Πρώτιστη Προτεραιότητα

Ως συνέπεια αλλά και με αφορμή την πανδημία θα μας απασχολήσει όχι μόνο η αναμενόμενη οικονομική  ύφεση αλλά και η ίδια η δομή της οικονομίας . Αναμένονται έντονοι προβληματισμοί , αντιπαραθέσεις και πιθανές ανατροπές των ακολουθούμενων πολιτικών ενδεχομένως και ως αντανάκλαση ανάλογων ανατροπών σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο θεωρώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία θα συγκλίνει τουλάχιστον στην ανάγκη της μεγέθυνσης της βιομηχανικής παραγωγής ,έτσι ώστε η συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ να αυξηθεί από το σημερινό 9% σε τουλάχιστον 12% έναντι μέσου όρου των χωρών της ΕΕ 15%.  

Να Προωθηθούν Πολιτικές που Καθιστούν την Επόμενη Ημέρα Βιώσιμη για τους Πολλούς

Να Προωθηθούν Πολιτικές που Καθιστούν την Επόμενη Ημέρα Βιώσιμη για τους Πολλούς

Η πολιτική των lockdowns και της γενικευμένης καραντίνας που αποτέλεσαν την πεμπτουσία των δράσεων ανάσχεσης της πανδημίας του COVID-19, έχουν διαβρωτική επίδραση στην οικονομία. Όσο και αν συμμερίζεται κανείς την αδυναμία του ΕΣΥ να περιθάλψει σε ΜΕΘ τα κρούσματα που εκτιμάτο πως θα υπήρχαν υπό συνθήκες ηπιότερων περιορισμών, δεν δύναται ταυτόχρονα να παραγνωρίζεται το γεγονός πως η επιπεδοποίηση της καμπύλης δια της καραντίνας δεν αφήνει παρακαταθήκη ανοσίας στο πληθυσμό αλλά μεταθέτει χρονικά το ζήτημα. 

Ενεργειακός Μετασχηματισμός με Περίοδο Πανδημίας

Ενεργειακός Μετασχηματισμός με Περίοδο Πανδημίας

Ο ενεργειακός μετασχηματισμός σε όλες σχεδόν τις χώρες βρίσκεται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όχι όμως με την ίδια ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Στην ΕΕ έχουν εκπονηθεί τα Εθνικά Σχέδια με φιλόδοξους στόχους για το 2030, ενώ με το Green Deal η ηγεσία έθεσε ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους. Η πανδημία της νόσου COVID-19 που ενέσκηψε κινητοποίησε όλες τις δυνάμεις των χωρών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των ανθρώπων. Είναι ένας αγώνας δύσκολος και με διάρκεια χωρίς ακόμη ορατό χρονικό ορίζοντα,

Υδρογονάνθρακες: Δεν Φταίει για Όλα ο Κορωνοϊός

Υδρογονάνθρακες: Δεν Φταίει για Όλα ο Κορωνοϊός

Η παγκόσμια ύφεση, η πτώση της τιμής του πετρελαίου, η υπερπροσφορά ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, υδρογονάνθρακες, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά, συνδυασμένα με την μείωση της κατανάλωσης, θέτουν σε κίνδυνο, βραχυπρόθεσμα, την γρήγορη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές διότι οι επενδύσεις, που δεν είναι βραχυπρόθεσμες, γίνονται ανταγωνιστικές όταν οι τιμές του αργού και του φυσικού αερίου είναι υψηλές, και όταν το κόστος της ρύπανσης κατά τόνο από το διοξείδιο του άνθρακα είναι υψηλό

Η Κρίση του COVID-19 και η Επικείμενη Κρίση της Κλιματικής Αλλαγής: Μαθήματα και Εμπειρίες

Η Κρίση του COVID-19 και η Επικείμενη Κρίση της Κλιματικής Αλλαγής: Μαθήματα και Εμπειρίες

Ενώ η παγκόσμια κοινωνία είναι απαραίτητα επικεντρωμένη στην πανδημία COVID-19 και στην επιδεινούμενη οικονομία, αυτή παρέχει μαθήματα και γνώσεις για την μελλοντική αντιμετώπιση της επικείμενης κρίσης της Κλιματικής Αλλαγής. Βέβαια, πολλά έχουν επιτευχθεί εδώ και 50 χρόνια όσον αφορά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και του νερού, στην ορθολογική χρήση της Ενέργειας και στη διείσδυση των ΑΠΕ. Ωστόσο, η κρίση της Κλιματικής Αλλαγής δείχνει ότι το έργο όλων μας

Ενέργεια. Η Επόμενη Μέρα

Ενέργεια. Η Επόμενη Μέρα

Ζούμε σε μια μεταβατική εποχή. Μακροχρόνιες αντιλήψεις και βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις  διαλύονται καθημερινά με τρόπο συνολικό και ακραίο – και όλα αυτά σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο. Η υγειονομική κρίση άμεσα εξελίχθηκε σε οικονομική κρίση με αποτέλεσμα κράτη να σχεδιάζουν τεράστια προγράμματα υποστήριξης των οικονομιών τους. Στο επιχειρηματικό πεδίο, υποθέσεις και παραδοχές στις οποίες είχαν βασιστεί η λειτουργία, οι επενδύσεις και το μέλλον εταιριών, ακυρώνονται αφού δεν υφίστανται πλέον η βάση τεκμηρίωσης τους.

Aφιέρωμα Energia.gr: «COVID 19 και οι Προοπτικές του Ενεργειακού Τομέα για την Μετά την Κρίση Περίοδο»

Aφιέρωμα Energia.gr: «COVID 19 και οι Προοπτικές του Ενεργειακού Τομέα για την Μετά την Κρίση Περίοδο»

Καθώς η όλη συζήτηση στον ενεργειακό χώρο επικεντρώνεται σήμερα  στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού κυρίως στην οικονομία, ως αποτέλεσμα της κατάρευσης της ζήτησης, στον αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο στις εταιρείες και στην λειτουργία της αγοράς γενικότερα, απουσιάζει η εξέταση των προοπτικών για την μετά την  κορωνοϊό εποχή. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει τώρα το Αφιέρωμα του Energia.gr