Αφιέρωμα COVID-19

Ενεργειακός Μετασχηματισμός με Περίοδο Πανδημίας

Ενεργειακός Μετασχηματισμός με Περίοδο Πανδημίας

Ο ενεργειακός μετασχηματισμός σε όλες σχεδόν τις χώρες βρίσκεται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όχι όμως με την ίδια ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Στην ΕΕ έχουν εκπονηθεί τα Εθνικά Σχέδια με φιλόδοξους στόχους για το 2030, ενώ με το Green Deal η ηγεσία έθεσε ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους. Η πανδημία της νόσου COVID-19 που ενέσκηψε κινητοποίησε όλες τις δυνάμεις των χωρών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των ανθρώπων. Είναι ένας αγώνας δύσκολος και με διάρκεια χωρίς ακόμη ορατό χρονικό ορίζοντα,

Υδρογονάνθρακες: Δεν Φταίει για Όλα ο Κορωνοϊός

Υδρογονάνθρακες: Δεν Φταίει για Όλα ο Κορωνοϊός

Η παγκόσμια ύφεση, η πτώση της τιμής του πετρελαίου, η υπερπροσφορά ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, υδρογονάνθρακες, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά, συνδυασμένα με την μείωση της κατανάλωσης, θέτουν σε κίνδυνο, βραχυπρόθεσμα, την γρήγορη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές διότι οι επενδύσεις, που δεν είναι βραχυπρόθεσμες, γίνονται ανταγωνιστικές όταν οι τιμές του αργού και του φυσικού αερίου είναι υψηλές, και όταν το κόστος της ρύπανσης κατά τόνο από το διοξείδιο του άνθρακα είναι υψηλό

Η Κρίση του COVID-19 και η Επικείμενη Κρίση της Κλιματικής Αλλαγής: Μαθήματα και Εμπειρίες

Η Κρίση του COVID-19 και η Επικείμενη Κρίση της Κλιματικής Αλλαγής: Μαθήματα και Εμπειρίες

Ενώ η παγκόσμια κοινωνία είναι απαραίτητα επικεντρωμένη στην πανδημία COVID-19 και στην επιδεινούμενη οικονομία, αυτή παρέχει μαθήματα και γνώσεις για την μελλοντική αντιμετώπιση της επικείμενης κρίσης της Κλιματικής Αλλαγής. Βέβαια, πολλά έχουν επιτευχθεί εδώ και 50 χρόνια όσον αφορά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και του νερού, στην ορθολογική χρήση της Ενέργειας και στη διείσδυση των ΑΠΕ. Ωστόσο, η κρίση της Κλιματικής Αλλαγής δείχνει ότι το έργο όλων μας

Ενέργεια. Η Επόμενη Μέρα

Ενέργεια. Η Επόμενη Μέρα

Ζούμε σε μια μεταβατική εποχή. Μακροχρόνιες αντιλήψεις και βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις  διαλύονται καθημερινά με τρόπο συνολικό και ακραίο – και όλα αυτά σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο. Η υγειονομική κρίση άμεσα εξελίχθηκε σε οικονομική κρίση με αποτέλεσμα κράτη να σχεδιάζουν τεράστια προγράμματα υποστήριξης των οικονομιών τους. Στο επιχειρηματικό πεδίο, υποθέσεις και παραδοχές στις οποίες είχαν βασιστεί η λειτουργία, οι επενδύσεις και το μέλλον εταιριών, ακυρώνονται αφού δεν υφίστανται πλέον η βάση τεκμηρίωσης τους.

Aφιέρωμα Energia.gr: «COVID 19 και οι Προοπτικές του Ενεργειακού Τομέα για την Μετά την Κρίση Περίοδο»

Aφιέρωμα Energia.gr: «COVID 19 και οι Προοπτικές του Ενεργειακού Τομέα για την Μετά την Κρίση Περίοδο»

Καθώς η όλη συζήτηση στον ενεργειακό χώρο επικεντρώνεται σήμερα  στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού κυρίως στην οικονομία, ως αποτέλεσμα της κατάρευσης της ζήτησης, στον αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο στις εταιρείες και στην λειτουργία της αγοράς γενικότερα, απουσιάζει η εξέταση των προοπτικών για την μετά την  κορωνοϊό εποχή. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει τώρα το Αφιέρωμα του Energia.gr