Χρηματιστήριο Ενέργειας

ΔΕΗ: Αύξηση 35% στα EBITDA το 2023 - Καθαρά Κέρδη €485 Εκατ. Έναντι Ζημιών €9 Εκατ. το 2022

ΔΕΗ: Αύξηση 35% στα EBITDA το 2023 - Καθαρά Κέρδη €485 Εκατ. Έναντι Ζημιών €9 Εκατ. το 2022

Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το 2023 με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €1,3 δισ., αυξημένα κατά 35%, λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων της Διανομής και της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία από 25.10.2023. Σε επίπεδο pro forma, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία και για τους 12 μήνες του 2023, το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,5 δισ.

Έκτακτη ΓΣ της ΔΕΗ στις 30 Απριλίου

Έκτακτη ΓΣ της ΔΕΗ στις 30 Απριλίου

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το άρθρο 20, παράγρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύουν, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 25/9.4.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, που θα συνέλθει στις 30 Απριλίου 2024, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 15:00

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Επιβεβαιώνει Ότι Ξεκίνησε Διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας στην ΗΛΕΚΤΩΡ Από την Motor Oil

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Επιβεβαιώνει Ότι Ξεκίνησε Διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας στην ΗΛΕΚΤΩΡ Από την Motor Oil

Απαντώντας σε επιστολή που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ξεκίνησε διαδικασία δέουσας επιμέλειας (due diligence) στην ΗΛΕΚΤΩΡ από την Motor Oil. Η εταιρεία διασαφηνίζει, ωστόσο, ότι "μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή”, δεν έχει γίνει αποδέκτης προσφοράς εξαγοράς της ΗΛΕΚΤΩΡ

Motor Oil: Στα € 806 Εκατ., τα Κέρδη το 2023 – Διανέμει το Μεγαλύτερο Μέρισμα από την Εισαγωγή της στο ΧΑΑ

Motor Oil: Στα € 806 Εκατ., τα Κέρδη το 2023 – Διανέμει το Μεγαλύτερο Μέρισμα από την Εισαγωγή της στο ΧΑΑ

Στα 13.316,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Motor Oil για τη χρήση 2023 έναντι 16.630,9 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2022, μειωμένος κατά 19,93%, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 1,383 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 18% ενώ τα καθαρά κέρδη άγγιιξαν τα 806 εκατ. ευρώ. 

Θα Κλείσει η Πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Πριν το Πάσχα;

Θα Κλείσει η Πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Πριν το Πάσχα;

Με στόχο να κλειδώσει η συμφωνία για την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή πριν τον Μάιο κινούνται οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Υπενθυμίζεται ότι ο μητρικός όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο των διαπραγματεύσεων με τον όμιλο Masdar

Σε Προχωρημένο Στάδιο οι Διαπραγματεύσεις για την Πώληση της Τέρνα Ενεργειακή

Σε Προχωρημένο Στάδιο οι Διαπραγματεύσεις για την Πώληση της Τέρνα Ενεργειακή

Ταράζει τα νερά του ενεργειακού τομέα η πώληση της Τέρνα Ενεργειακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΓΕΚ Τέρνα βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το fund Masdar. Το συγκεκριμένο fund στον τομέα της πράσινης ενέργειας εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δραστηριοποιείται σε 40 χώρες, και έχει συνολικές επενδύσεις ύψους 30 δις δολάρια

ΔΕΗ: Στο 5,149% το Ποσοστό Ιδίων Μετοχών

ΔΕΗ: Στο 5,149% το Ποσοστό Ιδίων Μετοχών

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 14.03.2024 μέχρι και 20.03.2024, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά154.500 Ίδιες Μετοχές.

Στο 4,15% το Ποσοστό Ιδίων Μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στο 4,15% το Ποσοστό Ιδίων Μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της ακύρωσης 6.000.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της από 13.02.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία κατέχει πλέον άμεσα και έμμεσα 4.295.406 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 4,15% επί του μετοχικού της κεφαλαίου

Italgas: Αύξηση 15,4% στα Προσαρμοσμένα Συνολικά Έσοδα το 2023 – Εγκατέστησε Περίπου  600 Χλμ. Αγωγών Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα

Italgas: Αύξηση 15,4% στα Προσαρμοσμένα Συνολικά Έσοδα το 2023 – Εγκατέστησε Περίπου 600 Χλμ. Αγωγών Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Italgas, υπό την προεδρία της Benedetta Navarra, συνεδρίασε στις 12 Μαρτίου 2024 και ενέκρινε τα ενοποιημένα αποτελέσματα της 31ης Δεκεμβρίου 2023, ενώ αποφάσισε να προτείνει στη Συνέλευση των Μετόχων, την οποία συγκάλεσε για τις 6 Μαΐου 2024, τη διανομή μερίσματος 0,352 ευρώ ανά μετοχή (+11 % σε σύγκριση με το 2022)

HELLENiQ Energy: Ισχυρή Κερδοφορία το 2023 με €1,24 Δισ., Συγκρίσιμα Ετήσια EBITDA και €606 Εκατ. Καθαρά Κέρδη

HELLENiQ Energy: Ισχυρή Κερδοφορία το 2023 με €1,24 Δισ., Συγκρίσιμα Ετήσια EBITDA και €606 Εκατ. Καθαρά Κέρδη

Υψηλή κερδοφορία λόγω αυξημένης παραγωγής και εξαγωγών σε ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον διύλισης εμφάνισε η HELLENiQ Energy, με βάση τα αποτελέσματα Δ΄τριμήνου καθώς και του συνόλου του 2023, όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση. Το συνολικό μέρισμα ανέρχεται σε €0,90 ανά μετοχή, ενώ ο Όμιλος πέτυχε την επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης του πλάνου ενεργειακής μετάβασης, καθώς υπήρξε πρόοδος σε όλους τους στρατηγικούς άξονες του Vision 2025, με επενδύσεις €291 εκατ., με έμφαση στην αναβάθμιση των διυλιστηρίων

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.ΒΕ.Τ.Ε. Διαχρονικά Αποδέκτης Σημαντικού Ενδιαφέροντος Από Μεγάλους Διεθνείς Επενδυτές»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.ΒΕ.Τ.Ε. Διαχρονικά Αποδέκτης Σημαντικού Ενδιαφέροντος Από Μεγάλους Διεθνείς Επενδυτές»

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, οι εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σημειώνουν, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τα παρακάτω:

Saudi Aramco: Πιθανή Έκδοση Ομολόγου Εντός του 2024

Saudi Aramco: Πιθανή Έκδοση Ομολόγου Εντός του 2024

Η Saudi Aramco είναι πιθανό να εκδώσει ένα ομόλογο φέτος, με προτεραιότητα σε κατόχους μακράς διάρκειας, έως και 50 ετών, δήλωσε τη Δευτέρα ο Οικονομικός Διευθυντής του πετρελαϊκού κολοσσού, Ziad Al-Murshed

Κοντά σε Συμφωνία Εξαγοράς της Ηλέκτωρ η Motor Oil

Κοντά σε Συμφωνία Εξαγοράς της Ηλέκτωρ η Motor Oil

Kοντά στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, που θα προβλέπει την εξαγορά από τον όμιλο της Motor Oil της θυγατρικής της Ελλάκτωρ, Ηλέκτωρ, βρίσκονται οι δύο εισηγμένες. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και τα τελευταία βήματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται να γίνουν, εκτός απροόπτου, το αμέσως επόμενο διάστημα

Οι Προσδοκίες της Αγοράς για την Helleniq Energy

Οι Προσδοκίες της Αγοράς για την Helleniq Energy

Στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα Νοεμβρίου βρίσκεται η μετοχή της Helleniq Energy, με τη διοίκηση του Ανδρέα Σιάμισιη να βλέπει με ικανοποίηση την πορεία σταδιακής ανάκαμψης της εισηγμένης. Αυτή τη στιγμή η κεφαλαιοποίηση του ομίλου υπολογίζεται στα 2,4 δισ. ευρώ, με τη μεταβολή μέσα στον Φεβρουάριο να ανέρχεται στο +6% (στο +8% η συνολική άνοδος στο 2024)