Χρηματιστήριο Ενέργειας

ΓΕΚ Τέρνα: “Ναι” στην Τροποποίηση Όρων Από τους Ομολογιούχους στην Επαναληπτική Συνέλευση

ΓΕΚ Τέρνα: “Ναι” στην Τροποποίηση Όρων Από τους Ομολογιούχους στην Επαναληπτική Συνέλευση

Η Εταιρεία ΓΕΚ Τέρνα ανακοινώνει ότι την 26η Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 12.04.2024 πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2020 σε Συνέλευση, υβριδικά, με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα, και με τη δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, η επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος ομολογιακού δανείου δυνάμει του από 19.06.2020 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €500.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ 2020»)

ελίν: Στα 26,1 Εκατ. Ευρώ τα EBITDA για το 2023 - Επιβεβαιώνεται η Διαχρονικά Υψηλή Κερδοφορία, Παρά τη Ρευστότητα της Αγοράς

ελίν: Στα 26,1 Εκατ. Ευρώ τα EBITDA για το 2023 - Επιβεβαιώνεται η Διαχρονικά Υψηλή Κερδοφορία, Παρά τη Ρευστότητα της Αγοράς

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2023 ανήλθε σε €2.483 εκατ. έναντι €3.781 εκατ. το 2022, καταγράφοντας μείωση 34%. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €65,36 εκατ. έναντι €69,98 εκατ. το 2022

Αύξηση 20% στα Καθαρά Κέρδη Α΄ Τριμήνου για την Ισπανική Enagas

Αύξηση 20% στα Καθαρά Κέρδη Α΄ Τριμήνου για την Ισπανική Enagas

Ο ισπανικός φορέας εκμετάλλευσης δικτύου φυσικού αερίου Enagas ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 20% περίπου, χάρη στα έσοδα από τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του El Musel και τα σταθερά έξοδα

Μυτιληναίος: Διετέθησαν Δωρεάν σε 61 Δικασιούχους Ίδιες Μετοχές Αξίας €4,96 Εκατ.

Μυτιληναίος: Διετέθησαν Δωρεάν σε 61 Δικασιούχους Ίδιες Μετοχές Αξίας €4,96 Εκατ.

Η Μυτιληναίος (MYTILINEOS), ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή απόφασης της από 15.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα με τους όρους της, κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, απόφασης του διοικητικού συμβουλίου από 22.12.2021, πραγματοποιήθηκε στις 18.04.2024 η δωρεάν διάθεση συνολικά 139.398 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας €4.965.356,76 που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος €35,62 της προηγούμενης ημέρας, σε συνολικά 61 Δικαιούχους

Aύξηση 46% στα EBITDA της ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2023

Aύξηση 46% στα EBITDA της ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2023

Κέρδη 116 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη χρήση 2023 έναντι ζημιών €2,6 εκατ. το 2022. Όπως δείχνουν τα Βασικά Οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το 2023 από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέγραψε Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €242,2 εκατ., αύξηση 46% σε σχέση με το 2022, με περιθώριο EBITDA 63%. Τα Κέρδη προ Φόρων ήταν €143,6 εκατ., έναντι €28,8 εκατ. το 2022, σημειώνοντας αύξηση +400%.

Revoil: Πωλήσεις € 844,44 Εκατ. και Καθαρά Κέρδη €2,1 Εκατ. για το 2023

Revoil: Πωλήσεις € 844,44 Εκατ. και Καθαρά Κέρδη €2,1 Εκατ. για το 2023

Σε € 844,44 εκατ. ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου της Revoil το 2023 έναντι € 957,90 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας πτώση 11,84% αποτυπώνοντας τη σημαντική μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων αλλά και την πτώση των πωλούμενων όγκων πετρελαίου θέρμανσης του Ομίλου εντός της χρήσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση

Ελλάκτωρ: Reggeborgh και Motor Oil Αποφασίζουν Επιστροφή Κεφαλαίου

Ελλάκτωρ: Reggeborgh και Motor Oil Αποφασίζουν Επιστροφή Κεφαλαίου

Την εκδοχή ανταμοιβής των μετόχων -οι βασικότεροι των οποίων είναι η Reggeborgh Invest αλλά και ο όμιλος Motor Oil- μέσω επιστροφής κεφαλαίου, αντί της διανομής μερίσματος, επιλέγει η διοίκηση της Ελλάκτωρ, σύμφωνα με ενδείξεις που προκύπτουν από τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση του οικονομικού της ημερολογίου

ΔΕΗ: Αύξηση 35% στα EBITDA το 2023 - Καθαρά Κέρδη €485 Εκατ. Έναντι Ζημιών €9 Εκατ. το 2022

ΔΕΗ: Αύξηση 35% στα EBITDA το 2023 - Καθαρά Κέρδη €485 Εκατ. Έναντι Ζημιών €9 Εκατ. το 2022

Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το 2023 με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €1,3 δισ., αυξημένα κατά 35%, λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων της Διανομής και της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία από 25.10.2023. Σε επίπεδο pro forma, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία και για τους 12 μήνες του 2023, το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,5 δισ.

Έκτακτη ΓΣ της ΔΕΗ στις 30 Απριλίου

Έκτακτη ΓΣ της ΔΕΗ στις 30 Απριλίου

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το άρθρο 20, παράγρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύουν, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 25/9.4.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, που θα συνέλθει στις 30 Απριλίου 2024, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 15:00

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Επιβεβαιώνει Ότι Ξεκίνησε Διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας στην ΗΛΕΚΤΩΡ Από την Motor Oil

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Επιβεβαιώνει Ότι Ξεκίνησε Διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας στην ΗΛΕΚΤΩΡ Από την Motor Oil

Απαντώντας σε επιστολή που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ξεκίνησε διαδικασία δέουσας επιμέλειας (due diligence) στην ΗΛΕΚΤΩΡ από την Motor Oil. Η εταιρεία διασαφηνίζει, ωστόσο, ότι "μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή”, δεν έχει γίνει αποδέκτης προσφοράς εξαγοράς της ΗΛΕΚΤΩΡ

Motor Oil: Στα € 806 Εκατ., τα Κέρδη το 2023 – Διανέμει το Μεγαλύτερο Μέρισμα από την Εισαγωγή της στο ΧΑΑ

Motor Oil: Στα € 806 Εκατ., τα Κέρδη το 2023 – Διανέμει το Μεγαλύτερο Μέρισμα από την Εισαγωγή της στο ΧΑΑ

Στα 13.316,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Motor Oil για τη χρήση 2023 έναντι 16.630,9 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2022, μειωμένος κατά 19,93%, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 1,383 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 18% ενώ τα καθαρά κέρδη άγγιιξαν τα 806 εκατ. ευρώ. 

Θα Κλείσει η Πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Πριν το Πάσχα;

Θα Κλείσει η Πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Πριν το Πάσχα;

Με στόχο να κλειδώσει η συμφωνία για την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή πριν τον Μάιο κινούνται οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Υπενθυμίζεται ότι ο μητρικός όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο των διαπραγματεύσεων με τον όμιλο Masdar

Σε Προχωρημένο Στάδιο οι Διαπραγματεύσεις για την Πώληση της Τέρνα Ενεργειακή

Σε Προχωρημένο Στάδιο οι Διαπραγματεύσεις για την Πώληση της Τέρνα Ενεργειακή

Ταράζει τα νερά του ενεργειακού τομέα η πώληση της Τέρνα Ενεργειακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΓΕΚ Τέρνα βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το fund Masdar. Το συγκεκριμένο fund στον τομέα της πράσινης ενέργειας εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δραστηριοποιείται σε 40 χώρες, και έχει συνολικές επενδύσεις ύψους 30 δις δολάρια

ΔΕΗ: Στο 5,149% το Ποσοστό Ιδίων Μετοχών

ΔΕΗ: Στο 5,149% το Ποσοστό Ιδίων Μετοχών

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 14.03.2024 μέχρι και 20.03.2024, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά154.500 Ίδιες Μετοχές.

Στο 4,15% το Ποσοστό Ιδίων Μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στο 4,15% το Ποσοστό Ιδίων Μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της ακύρωσης 6.000.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της από 13.02.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρεία κατέχει πλέον άμεσα και έμμεσα 4.295.406 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 4,15% επί του μετοχικού της κεφαλαίου