Κοινοτικούς πόρους ύψους 19,72 δις ευρώ θα λάβει η Ελλάς την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ενώ εάν συνυπολογισθεί και η δημόσια δαπάνη το ύψος των κονδυλίων αυξάνεται στα 26 δις ευρώ

Κοινοτικούς πόρους ύψους 19,72 δις ευρώ θα λάβει η Ελλάς την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ενώ εάν συνυπολογισθεί και η δημόσια δαπάνη το ύψος των κονδυλίων αυξάνεται στα 26 δις ευρώ.

 

Ο υπουργός Αναπτύξεως κ. Κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε χθες την έγκριση του ελληνικού προγράμματος για την περίοδο 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσίασε τις βασικές στοχεύσεις του νέου ΕΣΠΑ. Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης μέσα στους επόμενους μήνες θα αρχίσουν οι πρώτες προκηρύξεις οι οποίες θα αφορούν δράσεις σχετικές με την απασχόληση-εκπαίδευση-κατάρτιση νέων, την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την αντιμετώπιση της φτώχειας, την υποστήριξη ανέργων για δημιουργία επιχειρήσεων, την πρόσληψη νέων ανέργων και την απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας, αλλά και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

 

Οι Περιφέρειες θα διαχειρισθούν περισσότερους πόρους με το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο διαρθρώνεται σε έξι επιχειρησιακά και 13 περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Πρόκειται για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα –Ανταγωνιστικότητα-Καινοτομία», ύψους 4,55 δις ευρώ, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου» ύψους 0,5 δις ευρώ, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον-Μεταφορές» προϋπολογισμού 4,2 δις ευρώ, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση- Κατάρτιση-Απασχόληση» ύψους 2,5 δις ευρώ, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης» προϋπολογισμού 5,2 δις ευρώ και το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας» ύψους 333 εκατ. ευρώ.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνοντας χθες την έγκριση του νέου ελληνικού Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς τόνισε ότι έως το 2020 θα επενδυθούν στην πραγματική οικονομία της χώρας συνολικοί πόροι 15,52 δις ευρώ από την πολιτική συνοχής και 4,2 δις ευρώ για την πολιτική αγροτικής αναπτύξεως. Κατά την παρουσίαση του προγράμματος στις Βρυξέλλες ο αρμόδιος επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Γιοχάννες Χάν έφερε την Ελλάδα ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλα κράτη, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι πρέπει να γίνουν πολλαπλάσιες προσπάθειες και ότι είναι αναγκαία η δέσμευση των ελληνικών αρχών στην αύξηση της αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων απορροφήσεως των κοινοτικών κονδυλίων.