Στέλιος Λουμάκης, Πρόεδρος ΣΠΕΦ: Πιεστικά και Αφόρητα τα Μέτρα Φορολόγησης για τους Φωτοβολταϊκούς Παραγωγούς Ενέργειας

Στέλιος Λουμάκης, Πρόεδρος ΣΠΕΦ: Πιεστικά και Αφόρητα τα Μέτρα Φορολόγησης για τους Φωτοβολταϊκούς Παραγωγούς Ενέργειας
Συνέντευξη στην Μίρκα Γιαννούλη
Παρ, 1 Μαρτίου 2013 - 08:17
Πιεστικά μέτρα φορολόγησης, αλλά και υπερβολή σε ότι αφορά την παραγωγή, ανέβασαν επικίνδυνα ταχύτητες στον τομέα της παραγόμενης ενέργειας φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα και πλέον κάποιος πρέπει να πατήσει φρένο... Ο Στέλιος Λουμάκης, πρόεδρος τους Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, σε συνέντευξή του, στο energiα.gr προειδοποιεί και προτείνει λύσεις, που επείγουν..

Πιεστικά μέτρα φορολόγησης, αλλά και υπερβολή σε ότι αφορά την παραγωγή, ανέβασαν επικίνδυνα ταχύτητες στον τομέα της παραγόμενης ενέργειας φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα και πλέον κάποιος πρέπει να πατήσει φρένο... Ο Στέλιος Λουμάκης, πρόεδρος τους Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, σε συνέντευξή του, στο energiα.gr προειδοποιεί και προτείνει λύσεις, που επείγουν..

- Πόσο πιεστικά έχουν γίνει τα μέτρα φορολόγησης, που αφορούν στους παραγωγούς ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών.

- Τα μέτρα φορολόγησης των Φ/Β παραγωγών έχουν καταστεί για την πλειονότητα τους αφόρητα. Πέραν από την οριζόντια και ισοπεδωτική έκτακτη εισφορά του ν. 4093, (που δεν εκπίπτει μάλιστα άμεσα ολόκληρη στην χρήση που αφορά αλλά εκτείνεται σε ορίζοντα 5ετίας οπότε οδηγεί σε εμπροσθοβαρή υπερφορολόγηση), συνοδευτικά πρέπει επιπλέον να αθροίσουμε:

1) Την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των νομικών προσώπων επί των κερδών στο 26%. Ειδικότερα μάλιστα για προσωποπαγείς εταιρικές μορφές Ο.Ε. και Ε.Ε. ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται από το πρώτο ευρώ και για όλο το ποσό κερδών. Μέχρι και το 2012 ο συντελεστής ήταν στο 20% για τα μισά κέρδη και τα υπόλοιπα φορολογούνταν ως επιχειρηματική αμοιβή στην ατομική δήλωση των εταίρων, εκμεταλλευομένου έτσι του αφορολόγητου που εκεί υπήρχε αλλά και τις χαμηλότερες του 26% κλίμακες.

2) Την αύξηση του τέλους επιτηδεύματος στα 650 ευρώ ανά υποκατάστημα (δηλαδή Φ/Β πάρκο) και 1000 ευρώ για την έδρα της εταιρείας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αποκεντρωμένο και διεσπαρμένο χαρακτήρα της επαγγελματικής ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Β με 8,500 μονάδες(υποκαταστήματα) να ανήκουν σε περίπου 2.000 εταιρείες (έδρες) ομιλούμε για επιπλέον πάγια φορολόγηση της τάξης των 7,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

-Που εντοπίζονται τυχόν λάθη ή "παράλογα", στην θέσπιση τέτοιων φορολογικών μέτρων, όπως το χαράτσι και που θα οδηγήσουν την παραγωγή Ενέργειας μέσω Φωτοβολταικών στην ηλιόλουστη Ελλάδα;

- Το χαράτσι όπως επιβλήθηκε αποτελεί τεράστιο λάθος και επιτρέψτε μου να ασχοληθώ με τον αντισυνταγματικό του χαρακτήρα κατά προτεραιότητα, παρά με το που θα πάει η παραπέρα ηλεκτροπαραγωγή από Φ/Β εν γένει στην ηλιόλουστη Ελλάδα. Άλλωστε όποιος διαβάσει τα τεχνικά δεδομένα της Ελλάδας, η χώρα μας συνολικά μάλλον βρίσκεται πλέον σε κατάσταση υπερδυναμικότητας (συμβατικής και ΑΠΕ), οπότε χώρος γενικά δεν υπάρχει για άμεσες νέες επενδύσεις. Η για να το πω καλύτερα πρέπει να προηγηθούν διεθνείς και εγχώριες διασυνδέσεις και δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας και εξαγωγών, ώστε να μπορούμε να μιλάμε με επενδυτική ασφάλεια για υψηλότερες διεισδύσεις ΑΠΕ.

Το αντισυνταγματικό λοιπόν με την εισφορά βρίσκεται αφενός στον αναδρομικό της χαρακτήρα, αφού εφαρμόστηκε και στα εν λειτουργία έργα καταστρατηγώντας εκ των υστέρων το πλαίσιο λειτουργίας τους, και αφετέρου στον οριζόντιο χαρακτήρα της ασχέτως δηλαδή της φοροδοτικής ικανότητας της εκάστοτε μονάδας βάσει του τυπικού μεγέθους της, αλλά και του καθαρού περιθωρίου κέρδους της βάσει του κόστους κατασκευής συγκριτικά με την ταρίφα που απολαμβάνει.

Τα δύο αυτά στοιχεία είναι εξόχως σημαντικά. Επισημάνθηκαν από την επιστημονική επιτροπή της Βουλής πριν την ψήφιση της και οπωσδήποτε προσκρούουν στην αναλογικότητα της φορολογίας που επιβάλει το Σύνταγμα αλλά και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ειδικότερα στα Φ/Β όπου η αγορά παρουσίασε μεγάλη αποκλιμάκωση στο κόστος εγκατάστασης εσχάτως, η νόθευση του ανταγωνισμού και μάλιστα σε επίπεδο επιβίωσης μέσω της οριζόντιας παρέμβασης είναι προφανής.

Τρανή απόδειξη της αποτυχίας του οριζόντιου αυτού μέτρου σε θέματα αναλογικότητας και ισότητας είναι οι αθρόες κατασκευές και εντάξεις νέων Φ/Β μονάδων στα τέλη του 2012 μέχρι και σήμερα από επενδυτές που ενώ γνώριζαν για την εισφορά επέλεξαν να τοποθετηθούν. Ξέρετε οι "κινήσεις" της αγοράς πάντα λένε την αλήθεια. Ήταν μάλιστα τόσο σφοδρό το κύμα νέων εντάξεων αυτών ώστε απειλείται και ίσως ήδη έχει εκπληρωθεί ο στόχος του 2014 για 1,500 MW.

- Έχουν πράγματι φέρει κάποιους παραγωγούς μπροστά στον κίνδυνο κυρώσεων, ή ακόμη και φυλάκισης, για χρήματα, όμως που ουδέποτε έχουν εισπράξει;

- Ο συνδυασμός της στάσης πληρωμών του ΛΑΓΗΕ με την υπερφορολόγηση που προαναφέρθηκε είναι εκρηκτικός. Σήμερα ζητείται από τους παραγωγούς να αποδίδουν στην εφορία χρήματα για ΦΠΑ και λοιπούς φόρους που δεν εισπράττουν. Με δεδομένο μάλιστα τον εντάσεως κεφαλαίου χαρακτήρα των επενδύσεων τους αλλά και τις ασφυκτικές νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ακόμα και με ποινικές κυρώσεις, εμφαίνεται πλήρες αδιέξοδο.

Το κωμικό - τραγικό δε της υπόθεσης είναι πως ο ποινικός χαρακτήρας των κυρώσεων κατά των παραγωγών δεν επεκτείνεται και στους πραγματικούς υπευθύνους της κατάστασης αυτής, οι οποίοι με τις γνωστές στρεβλώσεις, την αδράνεια, την υπεραδειδότηση ΑΠΕ και το λοιπό έλλειμμα ουσιαστικής ρυθμιστικής πολιτικής οδήγησαν την αγορά σε οικονομικό αδιέξοδο. Για να μην θεωρητικολογώ θα σας αναφέρω μόνο τούτο: με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο περί τήρησης των εθνικών στόχων όφειλε η αναστολή αδειών να εφαρμοστεί από τον Αύγουστο του 2011 και όχι ένα χρόνο αργότερα το 2012.

Συγκεκριμένα όπως ορίζει ο νόμος, όταν τον Αύγουστο 2011 οι συμβολαιοποήσεις με ΛΑΓΗΕ έφθασαν τα 1,500 MW, δηλαδή τον εθνικό στόχο του 2014, όφειλε άμεσα να ενεργοποιηθεί η αναστολή. Αν εδώ προσθέσουμε και την εικόνα που φυσιολογικά είχε η ΡΑΕ για τα χιλιάδες υπό αδειοδότηση MW που ακολουθούσαν και τις μηδενικές διαχρονικά ανακλήσεις ανενεργών αδειών, δεν έπρεπε να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την εκφυλιστική κατάσταση που επακολούθησε. Δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα καμία πειστική από τους υπευθύνους απάντηση για την αδράνεια τους αυτή στην εφαρμογή του Νόμου και για το πως οδηγήθηκε η χώρα σε άδειες Φ/Β 7,000 MW σήμερα, όταν ο στόχος για το 2014 ήταν μόλις 1,500 MW. Κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβει την ευθύνη γι' αυτό αλλά και για τις ζημίες που προκλήθηκαν εξ' αυτού ακριβώς του εκφυλιστικού γεγονότος στους παραγωγούς.

- Τι προτείνει ο ΣΠΕΦ; Τι απαιτεί; Που προσανατολίζεται για την αντιμετώπιση αυτής της εξέλιξης;

- Καταρχήν ο ΣΠΕΦ προσέφυγε νομικά στην Ε.Ε. με καταγγελία του κατά της βασικής στρέβλωσης του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους που επιδοτεί την ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο και νοθεύει την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) συσσωρεύοντας πλασματικά ελλείμματα εκατοντάδων εκατ, ευρώ, όπως έχουμε πολλάκις γράψει, στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ. Επιπλέον έχουμε προτείνει την λογιστικοποίηση των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος στην ΟΤΣ ώστε αυτή να καταστεί πλήρης και πραγματική. Πέραν αυτού έχουμε επίσης προσφύγει στην Ε.Ε. αλλά και στην Ελληνική Δικαιοσύνη κατά της εισφοράς του ν. 4093. Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι πως ο απόλυτα παράλογος και στρεβλός χαρακτήρας των μέτρων αυτών θα καταπέσει. Σε κάθε περίπτωση θα αναγκάσει το ΥΠΕΚΑ να τα αναμορφώσει πλήρως με γνώμονα το κράτος δικαίου και την ουσιαστική εξυγίανση της κατάστασης.

Στο μεταξύ ο ΣΠΕΦ έχει προτείνει την οπωσδήποτε συγκράτηση στους εθνικούς στόχους για τα Φ/Β, τις άμεσες ανακλήσεις ανενεργών αδειών, όρων σύνδεσης και συμβάσεων πώλησης, την επιθετική αναπροσαρμογή των νέων feed in tariffs σύμφωνα με την μείωση του κόστους κατασκευής, την διαχειριστική ενοποίηση των ταμείων αποπληρωμής όλων των παραγωγών (συμβατικών και ΑΠΕ) ώστε συμμέτρως όλοι να επωμιστούν την μέση υπερημερία της αγοράς που ανέρχεται στις 65 περίπου ημέρες, την άρση των στρεβλώσεων, την ρεαλιστική αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ, την μετατροπή του οικιακού Φ/Β προγράμματος από εδώ και πέρα στο δημοφιλές net metering και την κατάργηση κάθε παράνομου και προνομιακού συμψηφισμού στην χονδρεμπορική.

Ξέρετε, αν σήμερα θελήσουμε να τηρηθούν τα συμπεφωνημένα των εν λειτουργία μονάδων υπάρχει ακόμη χρόνος. Αυτό βέβαια προϋποθέτει πως η Πολιτική ηγεσία δεν σκοπεύει να ξεφύγουμε άναρχα από τους εθνικούς στόχους αλλά και το να μην πράξει τίποτα επί της ουσίας για την ουσιαστική και επί δικαίω εξυγίανση της αγοράς.

Διαβάστε ακόμα