Βίντεο από τον 6ο Ενεργειακό Διάλογο (6th South East European Energy Dialogue) του ΙΕΝΕ

Τετ, 4 Ιουλίου 2012 - 00:00
Βίντεο από τον 6ο Ενεργειακό Διάλογο (6th South East European Energy Dialogue) του ΙΕΝΕ που διοργανώθηκε τον Μάιο του 2012 στη Θεσσαλονίκη.
Βίντεο από τον 6ο Ενεργειακό Διάλογο (6th South East European Energy Dialogue) του ΙΕΝΕ που διοργανώθηκε τον Μάιο του 2012 στη Θεσσαλονίκη.

IENE's 6th SEEED - Intro from energia.gr on Vimeo.

IENE's 6th SEEED from energia.gr on Vimeo.

IENE's 6th SEEED - Presentations About Oil & Gas in South East Europe from energia.gr on Vimeo.

20120530161349 from energia.gr on Vimeo.