Στην παρουσίαση της προγραμματικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, την «πράσινη» ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη του Ζαππείου την Πέμπτη 5 Μαρτίου ο πρόεδρος της Επιτροπής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθηγητής Αρθούρος Ζερβός υποστήριξε ότι είναι σαφές πως το κόστος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μειώνεται ραγδαία και αποτελούν τον μοχλό της νέας ενεργειακής πολιτικής.
Στην παρουσίαση της προγραμματικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, την «πράσινη» ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη του Ζαππείου την Πέμπτη 5 Μαρτίου ο πρόεδρος της Επιτροπής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθηγητής Αρθούρος Ζερβός υποστήριξε ότι είναι σαφές πως το κόστος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μειώνεται ραγδαία και αποτελούν τον μοχλό της νέας ενεργειακής πολιτικής. Ο κ. Ζερβός ανέφερε ακόμη ότι «η χώρα που θα τιθασεύει τον ήλιο και τον αέρα θα είναι η ηγέτιδα χώρα του μέλλοντος».

Ο καθηγητής Αρθούρος Ζερβός διατελεί Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA) και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αιολικής Ενέργειας (GWEC). Επίσης είναι Αντιπρόεδρος του Παγκοσμίου Δικτύου Πολιτικής για τις Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας (REN21) και μέλος του συβουλευτικού οργάνου (Forum) της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών (DG TREN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίσης ο καθ. Ζερβός είναι κάτοχος των πτυχίων BSc και MSc από το Πανεπιστήμιο του Princeton των Η.Π.Α. και των πτυχίων D.E.A. (Diplôme d´Etudes Approfondies) και Ph.D. (Diplôme de Docteur - Ingénieur) από το Πανεπιστήμιο του P. και M. Curie, της Γαλλίας, είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα Ρευστών, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το 1982, όπου σήμερα κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.

Τέλος, είναι αρχισυντάκτης του «International Journal of Sustainable Energy» και μέλος της συντακτικής επιτροπής του διεθνούς περιοδικού «International Journal of Wind Energy».

Ο καθ. Ζερβός έχει ασχοληθεί με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για περισσότερα από 25 χρόνια από επιστημονική, ερευνητική και τεχνολογική πλευρά, ανέπτυξε στρατηγικές διεύρυνσης του τομέα σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, ενώ έχει υλοποιήσει περίπου 60 προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Επίδειξης, χρηματοδοτούμενα κύρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.