Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) υπέγραψαν ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και η Meridiam, με αντικείμενο την είσοδο της δεύτερης στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας, Great Sea Interconnector, που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης 

Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ. Η Meridiam είναι παγκόσμιος επενδυτής και διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Παρίσι και ειδικεύεται στην ανάπτυξη, χρηματοδότηση και διαχείριση μακροπρόθεσμων έργων δημόσιας υποδομής.

με έμφαση στην μεγιστοποίηση του οφέλους για την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Είναι ο βασικός επενδυτής στο έργο NeuConnect, την πρώτη ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας που βρίσκεται ήδη στην φάση της κατασκευής. Η Meridiam διαχειρίζεται περισσότερα από 22 δισ. δολάρια περιουσιακών στοιχείων, έχοντας παρουσία σε 56 χώρες.

O ΑΔΜΗΕ συνεχίζει τους κύκλους επαφών με ενδιαφερόμενους επενδυτές, για μετοχική συμμετοχή στο έργο. Ήδη έχει συμφωνήσει με το κρατικό ταμείο των Ηνωμένων Πολιτειών DFC να σταλούν άμεσα οι προτεινόμενοι όροι χρηματοδότησης (term sheet) του project, σε συνέχεια της επιστολής προθέσεων (LoI) που είχε απευθύνει πρόσφατα στον Φορέα Υλοποίησης.

Παράλληλα ο Διαχειριστής βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ελληνικές εμπορικές τράπεζες, καθώς και με την Τράπεζα Κύπρου, προκειμένου να συμμετέχουν στην χρηματοδότησή του.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ανάλογα στον τομέα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων παγκοσμίως, καθώς πρωτοπορεί σε ό,τι αφορά στην πόντιση καλωδίων σε βάθος μέχρι 3.000 μέτρων και χρησιμοποιεί μια καινοτόμο τεχνολογία σταθμών μετατροπής (High Voltage Direct Current). 

Το project ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο της Κύπρου στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που θα έχει ως αποτέλεσμα την σύγκλιση των τιμών ενέργειας του νησιού με αυτές της υπόλοιπης Ευρώπης, προς όφελος των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων. Η διασύνδεση θα αποφέρει συνολικό κοινωνικό καθαρό όφελος της τάξης των 6 δισ. ευρώ, χάρη στην εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί από την υποκατάσταση καυσίμου, τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων κ.λπ., με το ποσό να υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος κατασκευής του έργου.

Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η ηλεκτρική διασύνδεση θα έχει υπερδιπλάσιο δείκτη ωφελιμότητας για το κοινωνικό σύνολο, γεγονός που έχει ήδη αποδεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτυπώνεται στην συμμετοχή της στη χρηματοδότηση του έργου, με 657 εκατ. ευρώ.