Γερμανία: Πρόταση Οργανώσεων με κριτήρια για Οικολογικό σχεδιασμό των Yπεράκτιων Διαγωνισμών

Γερμανία: Πρόταση Οργανώσεων με κριτήρια για Οικολογικό σχεδιασμό των Yπεράκτιων Διαγωνισμών
energia.gr
Τρι, 11 Ιουνίου 2024 - 10:10

Τα γερμανικά συνδικάτα και οι ομάδες προστασίας της φύσης ζήτησαν να συμπεριληφθούν οι οικολογικές ανησυχίες στους μελλοντικούς διαγωνισμούς για την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Σε επιστολή τους προς το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος, η Γερμανική Περιβαλλοντική Βοήθεια (DUH), ο Γερμανικός Δακτύλιος Προστασίας της Φύσης (DNR), η Γερμανική Ομοσπονδία Συνδικάτων (DGB) και η IG Metall προειδοποίησαν

για τις αρνητικές συνέπειες του τρέχοντος σχεδιασμού των διαγωνισμών.

Το 2023, οι υπεράκτιες περιοχές αιολικής ενέργειας δημοπρατήθηκαν για συνολικά 13,4 δισ. ευρώ και λόγω της επικρατούσας αρχής του υψηλότερου πλειοδότη, δύο καλά κεφαλαιοποιημένες εταιρείες κατέβαλαν το μεγαλύτερο μέρος του, αναφέρεται στην επιστολή.
Οι οργανώσεις ανέφεραν ότι το 2024, αυτό απειλεί να επαναληφθεί και στους δύο γύρους των διαγωνισμών - οι υψηλές τιμές γης αυξάνουν την πίεση του κόστους στην αλυσίδα εφοδιασμού, τη βιομηχανία και τους εργαζόμενους και ενθαρρύνουν αδικαιολόγητα υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις υπεράκτιες περιοχές.

Η προστασία της φύσης, των ειδών και των θέσεων εργασίας, από την άλλη πλευρά, έχει παίξει μέχρι στιγμής ελάχιστο ρόλο στην κατανομή της γης, πρόσθεσαν.

Ως εκ τούτου, οι οργανώσεις παρουσιάζουν έξι συγκεκριμένα κριτήρια για μια κοινωνικο-οικολογική μεταρρύθμιση του σχεδιασμού των υπεράκτιων διαγωνισμών. Αυτά περιλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές πτυχές της κυκλικότητας, της βιώσιμης ναυτιλίας και του σχεδιασμού που περιλαμβάνει τη φύση. Από κοινωνική άποψη, οι καλές συνθήκες εργασίας, ο ανθεκτικός βιομηχανικός μετασχηματισμός και η βιώσιμη κατάρτιση και μετεκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντικές.