Μπορεί η επίσημη εκδήλωση της επόμενης Δευτέρας για την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης ανάμεσα στην ελληνική πολιτεία, την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να αναβλήθηκε, ωστόσο παραμένει το γεγονός ότι έχουν «ξεκλειδώσει ευρωπαϊκοί πόροι ύψους έως 3 δισ. ευρώ για την επιδότηση δράσεων στη νησιωτική χώρα που στοχεύουν στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του ενεργειακού κόστους για τις τοπικές κοινωνίες. Η σύμβαση, η οποία διαμορφώθηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις ΥΠΕΝ – Κομισιόν περιλαμβάνει τους όρους για τη λειτουργία του Ταμείου ενώ έχουν ήδη εξειδικευθεί οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο, στο οποίο θα 

 

συγκεντρωθούν τα κονδύλια από τους πλειστηριασμούς 25 εκατ. δικαιωμάτων εκπομπών CO2 κατά τη διετία 2024-2025. Το ύψος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν θα εξαρτηθεί από την τιμή των δικαιωμάτων, ωστόσο εκτιμάται ότι θα κυμανθούν περί τα 1,5 με 3 δισ. ευρώ.

Εξ αυτών το 51% θα διατεθεί σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), το  30% στη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και τα υπόλοιπα σε άλλες πράσινες δράσεις. Ειδικότερα, το ΥΠΕΝ έχει καταρτίσει δύο ομάδες δράσεων. Στην πρώτη, περιλαμβάνονται δράσεις ενός συντηρητικού προϋπολογισμού περί τα 1,59 δισ. ευρώ, ώστε να είναι βέβαιο ότι θα υλοποιηθούν ενώ στη δεύτερη κατηγορία επίσης  1,59 δισ. ευρώ για έργα των οποίων η υλοποίηση θα εξαρτηθεί από τα κεφάλαια που τελικά θα συγκεντρωθούν.

Ηλεκτρική διασύνδεση

Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνεται η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό σύστημα των 534 εκατ. ευρώ (επιδότηση 39%), αλλά και άλλα έργα διασυνδέσεων μέσης τάσης μεταξύ νησιών στα Δωδεκάνησα ύψους 22 εκατ. ευρώ (επιδότηση 40%). Επίσης, στην ίδια ομάδα θα διατεθούν 74 εκατ. ευρώ (επιδότηση 40%) για υποβρύχιες διασυνδέσεις των νησιών στις Κυκλάδες, αλλά και κονδύλια 135 εκατ. ευρώ για την επιδότηση κατά 50% των καταναλωτών, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μπαταριών. Επίσης, επιπλέον, 106 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη ΑΠΕ σε νησιά, 210 εκατ. για μονάδες ΑΠΕ με ενσωματωμένη μπαταρία, 260 εκατ. για υπεράκτια αιολικά πάρκα και τη διασύνδεσή τους με νησιά, 36 εκατ. για αυτόνομες  μονάδες αποθήκευσης, 100 εκατ. ευρώ για την κατασκευή φραγμάτων – ταμιευτήρων και άλλα 100 εκατ. για το πρασίνισμα των λιμανιών (Cold ironing) και 15 εκατ. ευρώ για την κατασκευή σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Στη δεύτερη ομάδα προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών με μπαταρία για αυτοκατανάλωση, ύψους τουλάχιστον 195 εκατ. ευρώ έως 260 εκατ., για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό σύστημα και επιπλέον χρηματοδότηση έως 29 εκατ. ευρώ για τις υποβρύχιες διασυνδέσεις μέσης τάσης των Δωδεκανήσων, άλλα 58 εκατ. ευρω για υποβρύχιες διασυνδέσεις στα νησιά Βορείου Αιγαίου. έως 24 εκατ. για υποβρύχιες διασυνδέσεις νησιών στις Κυκλάδες, έως 200 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ΑΠΕ στα νησιά, επιπλέον πόρους έως 160 εκατ. ευρώ για  περισσότερους σταθμούς ΑΠΕ   με μπαταρία, άλλα   έως 200 εκατ.  ευρώ για υπεράκτια αιολικά και τη σύνδεσή τους με νησιά. Επίσης, προβλέπονται επιπλέον  πόροι 116 εκατ. ευρώ για αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης, 225 εκατ. ευρώ για φράγματα και ταμιευτήρες πολλαπλών χρήσεων, έως 100 εκατ. ευρώ για την ηλεκτροδότηση των πλοίων στα λιμάνια (Cold ironing) και έως 25 εκατ., για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.