Τα έργα που θα προσφέρουν τη δυνατότητα ηλεκτρικής διασύνδεσης των πλοίων σε 12 λιμάνια της χώρας περιελήφθησαν στις δεσμεύσεις που έλαβε η Ελλάδα, στο πλαίσιο της 9ης Διεθνούς Διάσκεψης "Our Ocean Conference 2024" η οποία διεξήχθη στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Ο προϋπολογισμός για το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο στη διεθνή ορολογία ονομάζεται «cold ironing» ή διαφορετικά Ship-to-Shore Interconnection, Onshore Power Supply (OPS) και Alternative Maritime Power εκτιμήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στα 500 εκατ. ευρώ και αναμένεται να υλοποιηθεί σε μια εξαετία. Άλλωστε το «πρασίνισμα» των λιμανιών αποτελεί και 


 

ευρωπαϊκό στόχο και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2030.

Τα πλοία θα πρέπει να ηλεκτροδοτούνται από τη στεριά όσο παραμένουν στα λιμάνια, κυρίως από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ώστε να επιτευχθούν στόχοι περιορισμού των εκπομπών  ρύπων που προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίμων.  Ήδη τα μεγάλα ελληνικά λιμάνια έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται όπως του Πειραιά όπου σχεδιάζεται η ηλεκτροδότηση ελλιμενιζόμενων πλοίων από πέντε σταθμούς εντός του λιμανιού για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας  και από τέσσερις για τα πλοία της κρουαζιέρας. Παραμένει ωστόσο ακόμη σε εκκρεμότητα το κανονιστικό πλαίσιο, η τιμολογιακή πολιτική και η χρηματοδότηση των έργων καθώς απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις.  Επίσης, σε φάση ωρίμανσης του σχεδιασμού βρίσκονται και άλλα λιμάνια, όπως της  Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου.  Το  «cold ironing»  αναμένεται ότι θα  περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων ρύπων.   

Συστήματα ηλεκτρικής διασύνδεσης και τροφοδοσίας

Για τη μετατροπή των λιμανιών απαιτούνται συστήματα ηλεκτρικής διασύνδεσης και τροφοδοσίας των πλοίων, μετασχηματιστές και άλλες υποδομές. Επίσης, μπορούν να αναπτυχθούν και συστήματα παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως π.χ. από φωτοβολταϊκά στις στέγες των κτιρίων έως και μικρές ανεμογεννήτριες, καθώς και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, ώστε η ηλεκτροδότηση των πλοίων να γίνεται από πράσινη ενέργειας και όχι από το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την ενεργειακή αναβάθμιση των λιμανιών με μία σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων που προορίζονται για ερευνητικά έργα και μελέτες αλλά και για αναπτυξιακά projects. Στη χώρα μας μια πρώτη πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρικής διασύνδεσης είχε πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Κυλλήνης στο πλαίσιο του έργου Electrification of Eastern Mediterranean Corridor-ELEMED, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τον μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη (Connecting Europe Facility).

Σύμφωνα με τη λίστα των 21 δεσμεύσεων που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα από την ελληνική κυβέρνηση,  τα κονδύλια για τα έργα σε 12 ελληνικά λιμάνια θα προέλθουν από το Ταμείο Απανθρακοποίησης για τα  νησιά και από το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility). Η χώρα μας έχει περισσότερα από 150 λιμάνια, εκ των οποίων τα πέντε αποτελούν  μεγάλες συγκοινωνιακές πύλες και  τα 20 είναι κόμβοι του συμπληρωματικού δικτύου   του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.