Δέκα χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε εφέτος τον Ιανουάριο το Χρηματιστήριο Ενέργειας της Βουλγαρίας, IBEX (Independent Bulgarian Energy Exchange), και ο κ. Konstantin Konstantinov βρίσκεται στο «τιμόνι» του από την πρώτη στιγμή. Υπό την διεύθυνσή του, το ΙΒΕΧ σχεδιάζει και αναπτύσσει μια σειρά από βασικές λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς της Βουλγαρίας, διαχειρίζεται κρίσιμης σημασίας τεχνολογικές 

πλατφόρμες και πρωταγωνιστεί στην διαδικασία ενσωμάτωσης της βαλκανικής χώρας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού Πριν την ανάληψη της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή του IBEX, ο κ. Konstantinov κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στη Εθνική Εταιρεία Ηλεκτρισμού της Βουλγαρίας, NEC, ενώ, παράλληλα, ήταν μέλος του ΔΣ της NECO S.A. Ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του ήταν η θητεία του στην Enemona Utilities, από το 2005 έως και το 2013, όπου ήταν μέλος του ΔΣ και Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής. Η σταδιοδρομία του στον ενεργειακό τομέα ξεκίνησε στην εταιρεία Electricity Distribution Sofia EAD, όπου, κατά την διάρκεια των ετών 2003-2005 εργάστηκε ως ειδικός σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορικής.

Σήμερα, ο Konstantin Konstantinov εκπροσωπεί το ΙΒΕΧ στην Europex, την πανευρωπαϊκή ένωση Χρηματιστηρίων Ενέργειας. Είναι, επίσης, συνιδρυτής και μέλος του ΔΣ του πρώτου και μοναδικού ως σήμερα think tank της Βουλγαρίας για θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης και ενέργειας, το Green Finance & Energy Centre. Επίσης, έχει συμμετάσχει ως ομιλητής για θέματα που αφορούν την πορεία και την ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου της ΝΑ Ευρώπης σε σειρά συνεδρίων του ΙΕΝΕ («Ενέργεια και Ανάπτυξη 2023», 13ο SEE Energy Dialogue 2022 και 12ο SEE Energy Dialogue 2020).

Ο Konstantin Konstantinov έχει Master ηλεκτρολόγoυ- μηχανικού από το Πολυτεχνείο της Σόφιας καθώς και στα πληροφοριακά συστήματα από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας «St. Kliment Ohridski» (Άγιος Κλήμης Αχρίδος). Είχε προηγουμένως αποφοιτήσει από το Εθνικό Λύκειο Οικονομικών και Οικονομικών Επιστημών στη Σόφια.