Καθηγητής Παντελής Μπίσκας (ΑΠΘ): Ομιλητής στη Συνεδρία του 27ου «Ενέργεια και Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ για την Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρισμού στη ΝΑ Ευρώπη

Καθηγητής Παντελής Μπίσκας (ΑΠΘ): Ομιλητής στη Συνεδρία του 27ου «Ενέργεια και Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ για την Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρισμού στη ΝΑ Ευρώπη
energia.gr
Παρ, 19 Ιανουαρίου 2024 - 19:55

Ένας από τους σημαντικότερους ομιλητές του 27ου Ετήσιου Εθνικού Συνεδρίου «Ενέργεια και Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ, που διεξήχθη στις 14 & 15 Νοεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα, ήταν ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών), Παντελής Μπίσκας. Ο καθηγητής Μπίσκας συμμετείχε στην 4η Συνεδρία με θέμα: «Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρισμού στη ΝΑ Ευρώπη»

Ο καθηγητής Παντελής Μπίσκας γεννήθηκε στις Σέρρες στις 3 Μαρτίου 1977. Πήρε το δίπλωμα του  Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού από το ΑΠΘ  το 1999. Το 2003 πήρε το Διδακτορικό Δίπλωμα  του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού επίσης από το Α.Π.Θ, με θέμα «Αποκεντρωμένη Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας». Το 2005 τελείωσε το Post Doc σε θέματα Διαχείρισης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας στο ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ.

Από τις 01/03/2005 έως 15/07/2009 υπήρξε Ειδικός Επιστήμονας στον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος, στη Διεύθυνση Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Κατά την εργασία του στον ΔΕΣΜΗΕ ασχολήθηκε με διάφορα θέματα, όπως προγραμματισμός λειτουργίας μονάδων παραγωγής, συγγραφή εγχειριδίων λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διαμόρφωση προβλήματος βελτιστοποίησης επίλυσης του προβλήματος Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), και είχε συμμετοχή σε συναντήσεις του “Central-South European (CSE) region” που έχει στόχο τον εναρμονισμό των διαδικασιών εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης των διασυνδέσεων (Auction Rules) μεταξύ των χωρών Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία και Σλοβενία.

Από τις 23/07/2009 είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με επιστημονικό αντικείμενο «Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας». Στο ΤΗΜΜΥ διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα «Ηλεκτρική Οικονομία», «Ανάλυση ΣΗΕ» και «Διαχείριση ΣΗΕ».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην ανάλυση και διαχείριση συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στα μοντέλα απελευθερωμένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, και στην τιμολόγηση υπηρεσιών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διατελέσει Επιστημονικώς Υπεύθυνος σε πάνω από 55 ερευνητικά έργα, και έχει εργαστεί σε άλλα περίπου 30 ερευνητικά έργα άλλων μελών ΔΕΠ. Έχει 47 δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και άνω των 55 ανακοινώσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Από τον Νοέμβριο 2019 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ενεργειακής Αναβάθμισης ΑΠΘ. Επίσης, είναι μέλος της IEEE και του ΤΕΕ.