Δρ Μπαλαράς στο 27ο Εθνικό Συνέδριο του ΙΕΝΕ: Ο Ρόλος της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Κτίρια-Μεταφορές

Δρ Μπαλαράς στο 27ο Εθνικό Συνέδριο του ΙΕΝΕ: Ο Ρόλος της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Κτίρια-Μεταφορές
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Σαβ, 18 Νοεμβρίου 2023 - 08:25

Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και οι εφαρμογές της σε κτίρια, βιομηχανία και μεταφορές απετέλεσε μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες συνεδρίες στο 27ο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, (ΙΕΝΕ) το διήμερο 14 & 15 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Στην παρουσίασή του, με θέμα «Αειφορία του Δομημένου 

Περιβάλλοντος», ο Δρ Κωνσταντίνος Μπαλαράς, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εστίασε στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και τις μεταφορές και υποστήριξε πως η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση αποφέρει απτά και σημαντικά οικονομικά οφέλη τόσο στον προϋπολογισμό των καταναλωτών όσο και σε δημόσιο επίπεδο.

Όπως σημείωσε, το κλειδί για την επίτευξη των στόχων είναι να μειωθεί η σπατάλη για ενέργεια μέσω μιας πληθώρας συνδυασμών δράσεων και κεντρικό άξονα το τρίπτυχο EED, ήτοι, την ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, EPBD, δηλαδή, την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων) και τέλος, RED, τουτέστιν, την οδηγία για τις ΑΠΕ.

Ειδικότερα, η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία EED 2023/1791 για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 1,49% την περίοδο 2024-2030, υποδεικνύει ότι πρέπει να συντελεστούν ραγδαίες αλλαγές προκειμένου να ανατραπεί η σταθερότητα που παρουσιάζει η τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ.

Όπως είπε, στην τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα τα κτίρια συμμετέχουν με 42,1%, ενώ στην ΕΕ, στο 41,6%, ενώ οι εκπομπές CO2 από τη λειτουργία των κτιρίων φθάνει στο 27% στην χώρα μας – και στο 36% αν συνυπολογιστούν και οι εκπομπές από τη βιομηχανία οικοδομικών υλικών και κατασκευής κτιρίων- και στο 23% σε επίπεδο ΕΕ.

Ο Δρ Μπαλαράς υποστήριξε πως το κλειδί του εξηλεκτρισμού της οικονομίας είναι το άπλωμα της καθαρής, πράσινης ενέργειας στα οποία θα πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, τα διεσπαρμένα τοπικά δίκτυα ΑΠΕ, η αποθήκευση και οι έξυπνες πόλεις και κτίρια. Ο ίδιος παρουσίασε στοιχεία για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον κτιριακό τομέα καθώς και για τα μερίδια καυσίμων στο μείγμα, σε Ελλάδα και ΕΕ.

Πιο αναλυτικά στην EΕ των «27», οι εκπομπές CO2 ανέρχονται σε 0,2883kg CO2 -eq/kWhel, ενώ η  ακαθάριστη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από38% ΑΠΕ (13% αιολικά, 13% υδροηλεκτρικά, 6% Φ/Β, 4% βιομάζα), 25% πυρηνικά, 20% φυσικό αέριο, 15% στερεά ορυκτά καύσιμα και 2% πετρέλαιο.

Τα αντίστοιχα στοιχεία για την Ελλάδα είναι: 0,4095kg CO2-eq/kWhel, Ακαθάριστη ηλεκτρική ενέργεια από 59% ορυκτά καύσιμα (41% φυσικό αέριο, 10% λιγνίτη, 9% πετρέλαιο), 41% ΑΠΕ (19% αιολικά, 11% υδροηλεκτρικά, 10% Φ/Β και 4% βιομάζα).

Με βάση δε τους στόχους που έχουν τεθεί για την τελική εξοικονόμηση ενέργειας, τα στοιχεία για το 2050 δείχνουν, όπως είπε, ότι υπολειπόμαστε σοβαρά από την επίτευξή τους σε όρους συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας. –δείτε πιο κάτω διάγραμμα

Στην ίδια συνεδρία, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Διευθυντής στο Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ) ανέλυσε τον οικονομικό αντίκτυπο από την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια και μεταφορές και επεσήμανε παράλληλα τις ευκαιρίες που ανοίγονται για τις Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO). 

Όπως είπε, η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ έχει προτάξει τις δράσεις εξοικονόμησης, αναδεικνύοντας τα οφέλη σε πολλούς τομείς, με τη διαφορά  ότι πάνω από το 50% αυτών, αφορούν στον οικονομικό τομέα. Την οικονομική διάσταση  της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια και τις μεταφορές είχε αναδείξει παλαιότερα, σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ στην οποία αναφερόταν ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, προστίθεται περί το 1,43 ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ και περί το 0,50 ευρώ στα έσοδα του δημοσίου ενώ παράλληλα προκύπτουν 34 νέες θέσεις απασχόλησης στην ελληνική οικονομία.

Ο καθηγητής επεσήμανε ότι η επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας για το 2050 θα υλοποιηθεί κατά το ήμισυ από την αλλαγή συμπεριφοράς και για αυτό το λόγο, τόνισε, είναι θεμελιώδης ο ρόλος της εκπαίδευσης όπως επίσης και η συμβολή των θεσμικών οργάνων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.