Μικρά Νησιωτικά Κράτη σε Νομικό Αγώνα Επιβίωσης Λόγω Κλιματικής Κρίσης

Μικρά Νησιωτικά Κράτη σε Νομικό Αγώνα Επιβίωσης Λόγω Κλιματικής Κρίσης
energia.gr
Δευ, 11 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:10
Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Οι πρωθυπουργοί μικρών νησιωτικών κρατών που έρχονται διαρκώς αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας θα εμφανιστούν τη Δευτέρα (11 Σεπτεμβρίου) σε νομικές ακροάσεις στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας στο Αμβούργο και θα ζητήσουν συμβουλευτική γνωμοδότηση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποχρεώσεις των χωρών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Οι πρωθυπουργοί Kausea Natano του Τουβαλού και Gaston Browne της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα θα καταθέσουν στοιχεία στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο θα εξετάσει κατά πόσον οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που απορροφώνται από τον ωκεανό θα πρέπει να θεωρούνται θαλάσσια ρύπανση και ποιες υποχρεώσεις έχουν τα κράτη για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το δικαστήριο θα εκδώσει συμβουλευτική γνωμοδότηση, η οποία δεν είναι νομικά δεσμευτική, αλλά προσφέρει μια έγκυρη δήλωση για νομικά θέματα που θα μπορούσε να καθοδηγήσει τις χώρες καθώς διαμορφώνουν νομοθεσία για την προστασία του κλίματος.

Οι πρωθυπουργοί, εκπροσωπώντας την Επιτροπή Μικρών Νησιωτικών Κρατών για την Κλιματική Αλλαγή και το Διεθνές Δίκαιο (COSIS), θα υποστηρίξουν ότι οι χώρες έχουν υποχρέωση να προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον βάσει της σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, μεταξύ άλλων και από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

«Ερχόμαστε εδώ αναζητώντας επείγουσα βοήθεια, με την ισχυρή πεποίθηση ότι το διεθνές δίκαιο αποτελεί βασικό μηχανισμό για τη διόρθωση της πρόδηλης αδικίας που υφίσταται ο λαός μας ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Natano του Τουβαλού.

Η υπερβολική ρύπανση από τον άνθρακα έχει ως αποτέλεσμα ζημιές στους ωκεανούς, όπως η λεύκανση των κοραλλιών και η οξίνιση.

Τα νησιωτικά κράτη με χαμηλό υψόμετρο, όπως το Τουβαλού και το Βανουάτου, κινδυνεύουν επίσης να βυθιστούν κάτω από το νερό μέχρι το τέλος του αιώνα, λόγω των κλιματικών επιπτώσεων που σταδιακά εμφανίζονται.

Τα μικρά νησιωτικά κράτη έχουν επίσης επιδιώξει νομική σαφήνεια σχετικά με τις υποχρεώσεις των κρατών για το κλίμα σε άλλα δικαστήρια. Το Βανουάτου ηγήθηκε μιας εκστρατείας για να ζητήσει από το Διεθνές Δικαστήριο να εκδώσει συμβουλευτική γνωμοδότηση σχετικά με τις υποχρεώσεις των χωρών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε τον Μάρτιο την παραπομπή της υπόθεσης στο ΔΔΔ, το οποίο θα εκδώσει γνωμοδότηση το 2024.

(από euractiv.gr)