Η ενεργειακή δημοκρατία στην Ελλάδα και γενικότερα στη ΝΑ Ευρώπη ήταν το θέμα της ομιλίας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, κ. Παντελή Μπίσκα στο 14ο SE Europe Energy Dialogue του ΙΕΝΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Μαΐου 2023 στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο της ομιλίας του Καθηγητή Μπίσκα βρέθηκε η μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ στο σύστημα, η οποία έχει προκαλέσει μία νέα κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μία σειρά από προβλήματα

που αφορούν κυρίως τη διαχείριση συμφόρησης, τη ρύθμιση συχνότητας, την τάση κλπ. καθώς και το ιδιαίτερο κρίσιμο – ιδίως στην Ελλάδα - ζήτημα της διατήρησης του καθαρού φορτίου του συστήματος τις μεσημβρινές ώρες λόγω της μεγάλης εισόδου ΑΠΕ και δη των φωτοβολταϊκών.

Ο κ. Μπίσκας συμμετείχε στην 8η συνεδρία του 14th SEEED, η οποία είχε θέμα την δυναμική αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας & αερίου στην ΝΑ Ευρώπη, με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Κωστή Γερόπουλο, Συνιδρυτή και Διευθυντή για θέματα Ενέργειας & Κλιματικής Πολιτικής και Ασφάλειας της ιστοσελίδας NE Global Media.

Ο Παντελής Μπίσκας γεννήθηκε στις Σέρρες στις 3 Μαρτίου 1977. Πήρε το δίπλωμα του  Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού από το ΑΠΘ  το 1999. Το 2003 πήρε το Διδακτορικό Δίπλωμα  του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού επίσης από το Α.Π.Θ, με θέμα «Αποκεντρωμένη Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας». Το 2005 τελείωσε το Post Doc σε θέματα Διαχείρισης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας στο ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ.

Από τις 01/03/2005 έως 15/07/2009 υπήρξε Ειδικός Επιστήμονας στον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος, στη Διεύθυνση Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Κατά την εργασία του στον ΔΕΣΜΗΕ ασχολήθηκε με διάφορα θέματα, όπως προγραμματισμός λειτουργίας μονάδων παραγωγής, συγγραφή εγχειριδίων λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, διαμόρφωση προβλήματος βελτιστοποίησης επίλυσης του προβλήματος Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), και είχε συμμετοχή σε συναντήσεις του “Central-South European (CSE) region” που έχει στόχο τον εναρμονισμό των διαδικασιών εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης των διασυνδέσεων (Auction Rules) μεταξύ των χωρών Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία και Σλοβενία.

Από τις 23/07/2009 είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με επιστημονικό αντικείμενο «Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας». Στο ΤΗΜΜΥ διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα «Ηλεκτρική Οικονομία», «Ανάλυση ΣΗΕ» και «Διαχείριση ΣΗΕ».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην ανάλυση και διαχείριση συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στα μοντέλα απελευθερωμένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, και στην τιμολόγηση υπηρεσιών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διατελέσει Επιστημονικώς Υπεύθυνος σε πάνω από 55 ερευνητικά έργα, και έχει εργαστεί σε άλλα περίπου 30 ερευνητικά έργα άλλων μελών ΔΕΠ. Έχει 47 δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και άνω των 55 ανακοινώσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Από τον Νοέμβριο 2019 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ενεργειακής Αναβάθμισης ΑΠΘ. Επίσης, είναι μέλος της IEEE και του ΤΕΕ.