Ο Διευθύνων Συμβουλος της Helleniq Upstream (πρώην ΕΛΠΕ Upstream), της Επιχειρηματικής Μονάδας Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων της HelleniQ Energy, κ. Αναστάσιος Βλασσόπουλος, ήταν ο κεντρικός ομιλητής της τέταρτης Συνεδρίας του εφετινού 14ου SE Europe Energy Dialogue του ΙΕΝΕ, η οποία ήταν αφιερωμένη στην έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Βασικό θέμα της ομιλίας του Δντος Συμβούλου της ΕΛΠΕ Upstream στο ετήσιο διεθνές Συνέδριο του ΙΕΝΕ, που και εφέτος έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη (25& 26 Μαΐου), ήταν πώς μπορεί να επιτευχθεί η ομαλή «πράσινη» μετάβαση από μία οικονομία βασισμένη στους υδρογονάνθρακες σε μία οικονομία απαλλαγμένη από τον άνθρακα. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι αυτό δεν είναι εφικτό χωρίς την παρουσία του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα

Ο κ. Βλασσόπουλος είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of Economics. Διαθέτει συνολική επαγγελματική εμπειρία 35 ετών στον κλάδο της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και της ενέργειας γενικότερα, έχοντας διατελέσει στέλεχος και σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες όπως η Texaco, Deminex, Amoco και Boston Consulting Group.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι ο Δνων Σύμβουλος της Helleniq Upstream έχει, κατά το παρελθόν, δημοσιεύσει στη διεθνούς κύρους Society of Petroleum Engineers (SPE), με θέμα «Τυποποίηση – Διδάγματα από Βιομηχανικούς Τομείς» ( “Standardisation - Learnings from Industrial Sectors”), η οποία συζητήθηκε έντονα σε μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου και αρκετούς παράγοντες της βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, έχει εργαστεί ως Ερευνητής στο London Business School, όπου έγινε ο συν- συγγραφέας ενός βιβλίου και ακαδημαϊκών άρθρων για τη βιομηχανική και επιχειρηματική στρατηγική.

Έχει, επίσης, διατελέσει μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ.