Μία από τους πιο εξειδικευμένους επιστήμονες σε θέματα φυσικού αερίου ήταν η κεντρική ομιλήτρια στην έκτη συνεδρία του 14ου South East Europe Energy Dialogue (SEEED) που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στις 25-26 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη, και η οποία είχε θέμα «Ενεργειακή Ασφάλεια και ο Στρατηγικός Ρόλος του Φυσικού Αερίου» ( Energy Security and the Strategic Role of Gas)

Πρόκειται για τη Δρ Katja Yafimava, Ανώτερη Ερευνήτρια στο Ερευνητικό Πρόγραμμα για το Φυσικό Αέριο στο Oxford Institute for Energy Studies (OIES), η οποία ανέλυσε τις βασικές παραμέτρους ενός ζητήματος που αποκτά κρίσιμη γεωπολιτική σημασία για ολόκληρη την ΕΕ, αλλά και την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, υπό το φως του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Δρ. Katja Yafimava είναι κάτοχος DPhil στη Γεωγραφία και μεταπτυχιακό στις Ρωσικές και Ανατολικοευρωπαϊκές Σπουδές από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Οι κύριοι ερευνητικοί της τομείς περιλαμβάνουν τη νομοθεσία της ΕΕ για το φυσικό αέριο και το LNG, το ρυθμιστικό πλαίσιο της απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα, καθώς και την ασφάλεια διαμετακόμισης των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Η Δρ. Katja Yafimava είναι ο συγγραφέας του βιβλίου “The Transit Dimension of EU Energy Security” («Η διάσταση της διαμετακόμισης στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ») (OUP 2011) καθώς και κεφαλαίων σε άλλα βιβλία, όπως το “The Russian Gas Matrix”(«Οι ρωσικές πηγές φυσικού αερίου») και το “ Russian and CIS Gas Markets and their Impact on Europe” («Οι αγορές αερίου της Ρωσίας και της ΚΑΚ και ο αντίκτυπός τους στην Ευρώπη»). Είναι επίσης συγγραφέας πολλών εργασιών για τη ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης της “Building New Gas Transportation Infrastructure in the EU – what are the rules of the game?’” («Δημιουργία νέας υποδομής μεταφοράς φυσικού αερίου στην ΕΕ – ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού;») (2018) και “ ’Finding a home’ for global LNG in Europe: understanding the complexity of access rules for EU import terminals’” («Βρίσκοντας στέγη» για το παγκόσμιο LNG στην Ευρώπη: κατανόηση της πολυπλοκότητας των κανόνων πρόσβασης για τους τερματικούς σταθμούς εισαγωγής της ΕΕ») (2020).

Η πιο πρόσφατη δημοσίευσή της Δρος Yafimava είναι το “EU hydrogen strategy: regulatory opportunities and challenges” («Στρατηγική της ΕΕ στο υδρογόνο: ρυθμιστικές ευκαιρίες και προκλήσεις») (2020).