Χρηματοδοτώντας την Πράσινη Ενέργεια

Καθώς επιταχύνεται η πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση, αυξάνεται και το ενδιαφέρον για καθαρές τεχνολογίες και ένα πολύ μεγάλο μέρος των ενεργειακών επενδύσεων κατευθύνεται πλέον σε σταθερή βάση σε έργα ΑΠΕ και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η χρηματοδότηση αυτών των έργων αναδεικνύεται πλέον ως θέμα πρωτίστης σημασίας. Εάν μάλιστα εξετάσουμε το θέμα των ενεργειακών επενδύσεων σε παγκόσμια βάση τα ποσά τα οποία εμπλέκονται είναι πραγματικά τεράστια. Όπως μας πληροφορεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) στην πρόσφατη Έκθεση του, το World Energy Investment Report, τα συνολικά ποσά που επενδύθηκαν παγκοσμίως στον ενεργειακό τομέα το 2022 ανήλθαν στα $ 2.4 τρισεκ. σημειώνοντας μια αύξηση 8% σε σύγκριση με τον περασμένο χρόνο. Από αυτά το 60% αντιστοιχούσε σε επενδύσεις καθαρής ενέργειας, δηλαδή σε πρότζεκτ ΑΠΕ, ηλεκτρικά δίκτυα, ενεργειακή αποδοτικότητα, ηλεκτροκίνηση και πυρηνική ενέργεια. Το υπόλοιπο ποσό, δηλ. περίπου $ 1.0 τρισεκ. κατευθύνθηκε σε θερμικούς

energia.gr
Πεμ, 6 Απριλίου 2023 - 12:00

 

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού καθώς και στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, άνθρακα και εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανία.

Είναι σαφές ότι η στροφή προς καθαρές μορφές ενέργειας ευνοεί, η καλύτερα προϋποθέτει, την ανάπτυξη ηλεκτρικών δικτύων σε παγκόσμια βάση είτε αυτά αφορούν την διανομή στα αστικά και περί αστικά κέντρα ή την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις, εντός μιας χώρας ή και μεταξύ χωρών ή και ηπείρων (πχ EuroAsia Interconnector). Με τον περαιτέρω εξηλεκτρισμό τόσο στις ώριμες οικονομίες όσο και στις αναπτυσσόμενες να αποτελεί σταθερό στόχο που θα επιτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση των ΑΠΕ και της καθαρής ενέργειας γενικότερα (βλέπε πυρηνική ενέργεια, γεωθερμία).

Τα ποσά που θα χρειασθούν εφεξής για την χρηματοδότηση έργων καθαρής ενέργειας είναι πραγματικά τεράστια με τα Ηνωμένα Έθνη να εκτιμούν ότι οι ετήσιες επενδύσεις θα πρέπει να διαμορφωθούν στο επίπεδο των $ 5- 7 τρισεκ. προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αυτός ο στόχος ακούγεται σήμερα εξωπραγματικός εάν λάβουμε υπ όψη ότι το σημερινό επίπεδο κινείται στο $ 1.0 με 1.4 τρισεκ. τον χρόνο. Παρ´όλα αυτά ο ανωτέρω στόχος είναι γενικά αποδεκτός από τράπεζες και διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς όπως λ.χ. η World Bank, ΕΙΒ, EBRD και άρα η εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης για επενδύσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας αποτελεί το διακύβευμα.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα αλλά και των τραπεζών για την συγκέντρωση «πράσινων» επενδυτικών κεφαλαίων μέσω της έκδοσης «πράσινων» ομολόγων (green bonds). Όπως μας πληροφορεί το ΙΕΝΕ σε ειδική ημερίδα που οργάνωσε για αυτό το θέμα (εδώ) πρόκειται για ομόλογα τα οποία εκδίδονται από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ή και από κυβερνήσεις βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, με τα χρήματα που συγκεντρώνονται να κατευθύνονται αποκλειστικά σε έργα καθαρής ενέργειας ή ανακύκλωσης. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί πράσινα ομόλογα συνολικής αξίας $ 2.0 τρισεκ. ενώ το 2022 εκδόθηκαν σε όλο τον κόσμο Green Bonds αξίας $ 450 δισεκ. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν μόλις στο 3.0% της συνολικής ετήσιας παγκόσμιας αγοράς έκδοσης ομολόγων (fixed income markets).

Με τα «πράσινα» ομόλογα να αποτελούν πλέον ένα βασικό εργαλείο συγκέντρωσης και μόχλευσης επενδυτικών κεφαλαίων που διασφαλίζουν γρήγορη και εγγυημένη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ και γενικότερα καθαρής ενέργειας. Η δε μεθοδολογία βάσει της οποίας εκδίδεται ένα «πράσινο» ομόλογο και ακολουθείται η πορεία του μέχρι της αποπληρωμής των ομολογιούχων, εγγυάται την σωστή χρήση των συγκεντρωθέντων κεφαλαίων και την κατασκευή και λειτουργία των έργων.