Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Ισχυρή κερδοφορία με αιχμή τον κλάδο των καλωδίων και την ανάκαμψη στον κλάδο σωλήνων χάλυβα παρουσίασε για το 2022 η Cenergy, με τον τζίρο της να σημειώνει άλμα 35% και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών της να ξεπερνά το φράγμα των 2 δισ. ευρώ

Σε αυτό το πλαίσιο το ΔΣ πρότεινε τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

 
Συνοπτικά οι βασικές εξελίξεις της Cenergy το 2022:
 
▪ Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,43 δισ. ευρώ (35% αύξηση σε ετήσια βάση).

▪ Η λειτουργική κερδοφορία φτάνει σε ιστορικά υψηλά, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται στα 137 εκατ. ευρώ (31% αύξηση σε ετήσια βάση) ως αποτέλεσμα τόσο της ισχυρής δυναμικής στον κλάδο των καλωδίων, όσο και της ανάκαμψης στον κλάδο σωλήνων χάλυβα. Βασικός μοχλός κερδοφορίας παραμένει η αποτελεσματική υλοποίηση των ενεργειακών έργων.

▪ Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ξεπέρασε το φράγμα των 2 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022 καθώς και οι δύο κλάδοι πέτυχαν σημαντικές αναθέσεις έργων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

▪ Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 174 εκατ. ευρώ λόγω αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

▪ Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 70 εκατ. ευρώ έναντι 30,5 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ έναντι 22 εκατ. ευρώ το 2021.

▪ Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση μεικτού μερίσματος ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή για πρώτη φορά στην ιστορία της Εταιρείας.

▪ Έγιναν κεφαλαιουχικές δαπάνες 79 εκατ. ευρώ, για την απαιτούμενη περαιτέρω επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στον κλάδο καλωδίων, τόσο στα υποβρύχια όσο και στα χερσαία καλώδια.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε:

«Η ισχυρή λειτουργική επίδοση και στους δύο κλάδους για το 2022 επιβεβαιώνει την ικανότητά μας να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας στους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο αλλά και τη σημαντική συμβολή μας στη προσπάθεια προς την ενεργειακή μετάβαση. Ο κλάδος καλωδίων παρέμεινε ο βασικός πυρήνας της κερδοφορίας του Ομίλου, καθώς τόσο ο τομέας των έργων όσο και αυτός των προϊόντων διατηρούν την ισχυρή δυναμική τους, ενώ η Σωληνουργεία Κορίνθου επανήλθε στην κερδοφορία, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ανάπτυξή της στο προσεχές μέλλον. Ταυτόχρονα, το εμπορικό μας τμήμα εξασφάλισε σημαντικές αναθέσεις σε όλο τον κόσμο, αυξάνοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σε νέο ιστορικά υψηλό μέγεθος της τάξης των 2 δισ. , γεγονός που αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλό μας. Αυτό το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παρέχει την ευχέρεια για τον προγραμματισμό νέων επενδύσεων που θα καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για εξηλεκτρισμό, που πηγάζει από την επιταχυνόμενη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  Με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα στο εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων, που ξεκινά το 2023, επιδιώκουμε να απαντήσουμε δυναμικά στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας, αλλά και όλων των άλλων συμμετόχων και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σταθερή ανάπτυξη και επαρκή κερδοφορία.»

Επισκόπηση

Το 2022, η Cenergy Holdings επωφελήθηκε από τις βελτιωμένες συνθήκες στην ενέργεια, καθώς η μεν ζήτηση για σωλήνες χάλυβα ανέκαμψε, ενώ ο κλάδος καλωδίων αναπτύχθηκε περαιτέρω τόσο στα υποβρύχια όσο και στα χερσαία καλώδια.  Και οι δύο κλάδοι εκτέλεσαν ομαλά τα έργα τα οποία είχαν αναλάβει, οδηγώντας την κερδοφορία του έτους σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθε σε 136,8 εκατ. ευρώ, 31% υψηλότερη σε σχέση με το 2021, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας στη διοίκηση της Εταιρείας να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση διανομής μερίσματος για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Στον κλάδο καλωδίων, τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2022 ήταν η υψηλή χρησιμοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής, το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ύψους 1,35 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, και η επιτυχής εκτέλεση των ενεργειακών έργων υψηλών προδιαγραφών. Η προσήλωση στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς οδήγησαν σε σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας βελτιώνοντας το αναπροσαρμοσμένο EBITDA κατά 22%.  Κατά τη διάρκεια του 2022, ο κλάδος καλωδίων πραγματοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ, κυρίως για  τη βελτίωση της λιμενικής υποδομής του εργοστασίου στην Κόρινθο, την αποσυμφόρηση ορισμένων γραμμών παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων, καθώς και τη δημιουργία του απαιτούμενου χώρου ώστε να επεκταθούν περαιτέρω οι μονάδες παραγωγής τόσο υποβρύχιων όσο και χερσαίων καλωδίων.  Στις αρχές του 2023, ανακοινώθηκε η έναρξη επενδυτικού προγράμματος της τάξης των 80 εκατ. ευρώ, με διετή ορίζοντα ολοκλήρωσης και στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για εξηλεκτρισμό, ως αποτέλεσμα της ταχείας μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει σημαντική επέκταση του εργοστασίου τεχνολογίας αιχμής υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο που θα διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητά του, θα παρέχει επιπλέον δυνατότητες αποθήκευσης, καθώς και εκτεταμένες αναβαθμίσεις των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Μετά από δύο χρόνια πρωτοφανούς αβεβαιότητας στην αγορά ενέργειας, το 2022 αποδείχθηκε έτος ανάκαμψης για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα, καθώς το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ξεπέρασε τα επίπεδα του 2019 και ανήλθε στα 28 εκατ. ευρώ.  Η επίτευξη της υψηλής αυτής κερδοφορίας ήταν αποτέλεσμα ενός ισχυρού 4ου τριμήνου, όταν και ξεκίνησε η εκτέλεση έργων με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, που ανατέθηκαν εντός του έτους. Ως αποτέλεσμα των σημαντικών στρατηγικών πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η Σωληνουργεία Κορίνθου πέτυχε την αύξηση του μεριδίου της σε μια ενδυναμωμένη αγορά, έχοντας πρωταγωνιστική θέση στις τεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης, όπως είναι οι αγωγοί για μεταφορά υδρογόνου και δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS). Η σημαντική ανάκαμψη της αγοράς ενέργειας το 2022 και μια σειρά σημαντικών έργων οδήγησαν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στα 670 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους, που είναι νέο ρεκόρ για τον κλάδο.  Παράλληλα, η Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και έθεσε φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πιστοποίηση «Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)» για τα προϊόντα χάλυβα.

Αναλυτικά εδώ τα Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2022 της Cenergy