Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα πτώση το περασμένο επταήμερο, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 13 Φεβρουαρίου και 19 Φεβρουαρίου 2023 ανήλθε στα €157,75/MWh, δηλαδή μειωμένη

σε ποσοστιαία βάση κατά 3,67% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €277,65/MWh και στα €42,61/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη (16/2) φτάνοντας τα €172,01/MWh.          

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, παρά τη χαμηλή παραγωγή των υδροηλεκτρικών και των μονάδων ΑΠΕ, η εβδομαδιαία τιμή στο ελληνικό Χρηματιστήριο σημείωσε περαιτέρω πτώση, καθώς τόσο οι αυξημένες εισαγωγές, όσο και το χαμηλό φορτίο λόγω καλοκαιρίας, άσκησαν καθοδικές πιέσεις στις τιμές.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού έπεσε κάτω από τη 1 TWh (992 GWh). Το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 498 MW σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,041 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (49 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 41 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 30%. Η  εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 288 GWh, σημειώνοντας πτώση 26% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 2% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα μόλις 23 GWh (-64% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 263 GWh καλύπτοντας το 28% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 211 GWh κάλυψε το 22% της ζήτησης ηλεκτρισμού.