Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2022 εκτιμά η διοίκηση του ομίλου. Σε πλήρη ανάπτυξη αιολικά και φωτοβολταϊκά ισχύος 1,2 GW. Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2022 σε σχέση με την περασμένη χρονιά βλέπει η διοίκηση του ομίλου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, παραμένοντας προσηλωμένη στον στόχο του τριπλασιασμού της εγκατεστημένης ισχύος σε έργα ΑΠΕ στα επόμενα δυόμισι χρόνια

«Η πορεία των μεγεθών της εισηγμένης κατά το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς δείχνει σαφή ενίσχυση των εσόδων και της κερδοφορίας της ωθούμενη από την εντατικοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, αλλά και τα πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά των έργων», όπως σχολιάζουν αναλυτές με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Η ίδια εταιρεία βεβαιώνει τα χαρακτηριστικά αυτά με τους πολύ υψηλούς συντελεστές απόδοσης (load factor) των έργων της. Συγκεκριμένα, το load factor των έργων του ομίλου για την Ελλάδα έφτασε το 32% έναντι 28,8% την περασμένη χρονιά, για τη Βουλγαρία το 33,1% έναντι 29,4% και για την Πολωνία στο 32,4% έναντι 26,1%.

Στις υψηλές αποδόσεις συνέτειναν τόσο οι ανεμολογικές συνθήκες (πρόκειται για αιολικά πάρκα) όσο και η ποιότητα κατασκευής των συγκεκριμένων έργων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ήταν η παραγωγή από ΑΠΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 να φτάσει τις 1,2 TWh (Τεραβατώρες), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Ο όμιλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προχωρά με αμείωτη ένταση την υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο του πρόσφατου επενδυτικού πλάνου που ανακοίνωσε για την περίοδο 2022 - 2029. Ο ενδιάμεσος στόχος, για το 2025, είναι να υπερτριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ των έργων ΑΠΕ από τα 895 MW (Μεγαβάτ) που ήταν στο πρώτο εξάμηνο του φετινού έτους. Για την ακρίβεια να πιάσει... τα 3,3 GW. Ηδη αυτή τη στιγμή περισσότερα από 1,2 GW έργα ΑΠΕ είναι υπό κατασκευή έτοιμα προς κατασκευή. Ταυτόχρονα άλλα 1,1 GW βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ωρίμασης. Ο τελικός στόχος του business plan της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι το 2029 να έχει εγκατεστημένη ισχύ σε πράσινη ενέργεια 6,4 GW με το κόστος των επενδύσεων να ανέρχεται στα 5,9 δισ. ευρώ.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους τα έσοδα και η κερδοφορία του ομίλου σημείωσαν αύξηση σε συνέχεια των επενδύσεων των προηγούμενων χρόνων, αλλά και των πολύ καλών ποιοτικών χαρακτηριστικών των έργων, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, σημείωσαν πολύ υψηλούς συντελεστές απόδοσης (load factor). Η άνοδος των εσόδων στα 276,7 εκατ. ευρώ οδήγησε σε αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (adj. EBITDA) στα 95,7 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη άνοδο σημείωσαν και τα προσαρμοσμένα κέρδη για τους μετόχους, που διαμορφώθηκαν στα 44,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι υψηλοί συντελεστές απόδοσης (load factor) του χαρτοφυλακίου σε συνδυασμό με την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής και των εσόδων, με τα έσοδα από πωλήσεις ενέργειας να ανέρχονται σε 122,4 εκατ. ευρώ έναντι 95,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ο κλάδος κατασκευών είχε έσοδα 24,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς σε σύγκριση με 6,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021 λόγω αυξημένων εσόδων από κατασκευή έργων για τρίτους. Να σημειωθεί ότι τα συνολικά έσοδα του τομέα κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που εκτελούνται για λογαριασμό του ομίλου, ανέρχονται σε 92,4 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα κυρίως της κατασκευαστικής δραστηριότητας ανάπτυξης νέων αιολικών πάρκων, καθώς και της κατασκευής μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Tα έσοδα από τον κλάδο των παραχωρήσεων ανέβηκαν σε 9,2 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 8,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,6%. Αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση μεγεθών της παραγωγής των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων μετά και την έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΜΕΑ Αρκαδίας.

Τέλος, ο κλάδος της διεθνούς εμπορίας ενέργειας έδωσε υψηλότερα έσοδα. Ηταν στα 120,9 εκατ. ευρώ έναντι 26,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε συνέχεια των υψηλών τιμών

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε 69,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις του ομίλου ήταν περισσότερες καθώς έκλεισαν στα 138,8 εκατ. ευρώ από 67,6 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων) διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα στο τέλος του εξαμήνου και συγκεκριμένα στα 394,5 εκατ. ευρώ. Οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 1,076 δισ. ευρώ διαμορφώνοντας την καθαρή δανειακή θέση (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) στο επίπεδο των 611,1 εκατ. ευρώ. Η εγκατεστημένη ισχύς της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όπως προαναφέρθηκε ήταν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου στα 895,3 MW. Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2021, η εγκατεστημένη ισχύς εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 4%, καθώς ένας αριθμός πάρκων στην Ελλάδα βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία κατά την συγκεκριμένη περίοδο.

(από την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ")