Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση η νομοθετική ρύθμιση για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα.  Σύμφωνα με τα όσα σχεδιάζονται, αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν εταιρείες, οι οποίες την τελευταία δεκαετία έχουν αποδεδειγμένη ή δάνεια εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία αντίστοιχων έργων ισχύος   τουλάχιστον 100 MW και  εµπειρία στη λειτουργία και συντήρηση έργων ισχύος πάνω από 25 MW. Επίσης, ανάλογα με την τεχνολογία των πάρκων θα τίθενται και κριτήρια τεχνικής και οικονομικής επάρκειας για τις εταιρείες που υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση αδειών. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του φυσικού προσώπου ή των μετόχων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος

από δύο δισ. ευρώ, µε βάση τον µέσο όρο των τριών τελευταίων ετών και  η αναλογία των ιδίων προς τα δανειακά κεφάλαια να είναι μεγαλύτερη του 20%. Οι επενδυτές που τελικά θα αναπτύξουν θαλάσσιο πάρκο θα πρέπει να καταβάλλουν ειδικό τέλος που θα αντιστοιχεί σε 2% επί των εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (προ ΦΠΑ) και θα καθοριστεί από 2 ευρώ ανά μεγαβατώρα και πάνω. Αυτό θα αποδίδεται στις τοπικές κοινότητες.

Οι θαλάσσιες περιοχές στις οποίες θα παραχωρείται το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης θα καθορίζονται από το Δημόσιο.  Η άδεια ερευνών θα περιλαμβάνει  μελέτες ανεμολογικές,  βυθού,  γεωφυσικές, κυματολογικές, περιβαλλοντικές κ.ά. Την κατάρτιση του   προγράμματος ανάπτυξης των θαλάσσιων αιολικών πάρκων θα αναλάβει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), η οποία θα  ορίζει και τις περιοχές   ανάπτυξής τους, θα ορίσει την ισχύ ανά περιοχή καθώς και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Δύο χρόνια μετά τον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων για  χορήγηση αδειών έρευνας η ΕΔΕΥ οι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας ερευνών για μία ή για περισσότερες περιοχές.

Θα ακολουθήσει προκήρυξη διαγωνισμού από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για τις περιοχές που θα επιλεγούν για εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών πάρκων. Σε αυτόν θα μπορούν να  συμμετέχουν όσοι θα κατέχουν άδεια ερευνών ανά περιοχή. Θα προκρίνονται όσοι προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή αποζημίωσης ανά παραγόμενη   μεγαβατώρα, οι οποίοι θα «κλειδώνουν» ταρίφα για 20 χρόνια.

 Επίσης, θα προκρίνονται και έργα σε περιοχές εγκατάστασης, βάσει της  υψηλότερης οικονομικής προσφοράς, τα οποία όμως δεν θα λαμβάνουν   λειτουργική ενίσχυση. Για την υλοποίηση των έργων θα δίνεται περιθώριο μιας εξαετίας από την  ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έως ότου τεθεί σε λειτουργία το έργο. Το έργο των διασυνδέσεων των έργων με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα αναλάβει ο  Α∆ΜΗΕ, ο οποίος θα αναλάβει το κόστος κατασκευής και λειτουργίας τους, το οποίο θα ανακτά µέσω των χρεώσεων συστήματος.