Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Πλησιάζει ο χρόνος για την εκκίνηση του «ΗΛΕΚΤΡΑ», του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του δημοσίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δράση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων της δημόσιας διοίκησης καθώς υπολογίζεται ότι θα ανακαινιστούν ενεργειακά τουλάχιστον 500 κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συνολικού εμβαδού περίπου 2.500.000 m². Η εξοικονόμηση που θα προκύψει θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), ο οποίος προβλέπει ετήσια ενεργειακή ανακαίνιση του 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης έως το  2030. Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 640 εκατ. ευρώ 

 

εκ των οποίων τα 470 εκατ. ευρώ θα προέλθουν μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα 170 εκατ. ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με την υλοποίηση των έργων αναμένεται να κινητοποιηθούν συνολικά κεφάλαια πάνω από 900 εκατ. ευρώ με τα  οφέλη για το ελληνικό Δημόσιο από την εξοικονόμηση ενέργειας να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 95 εκατ. ευρώ κατ΄ έτος. Ήδη έχει δημοσιευθεί ο Οδηγός ενώ  αναμένεται  η υποβολή του Τεχνικού Δελτίου του έργου.

Το πρόγραμμα αφορά κτίρια της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των Ν.Π.Δ.Δ., υποδομές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ), κτίρια εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία κ.λπ.), γραφεία (εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια, επισκοπεία κλπ) αλλά και άλλων χρήσεων  που εντάσσονται στο μητρώο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ή είναι Ν.Π.Δ.Δ. (π.χ. κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.).

Στο πρόγραμμα θα είναι επιλέξιμα μόνο τα πιο ενεργοβόρα κτίρια του δημοσίου τα οποία  ανήκουν σε κατηγορία Ενεργειακής Κλάσης από Γ’ και κάτω. Επίσης, για την υπαγωγή τους στο «Ηλέκτρα» θα πρέπει  να διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, βάσει του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού και να μην έχουν καταταγεί στην κατηγορία «Τρωτά». Αναγκαία είναι, επίσης, η επαρκής τεκμηρίωση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μετά την ολοκλήρωση των έργων, η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και η οικονομική βιωσιμότητα των έργων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις έγκαιρα και χωρίς να επιβαρυνθεί το Δημόσιο.

Όλα τα κτίρια θα πρέπει να εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας, τουλάχιστον, κατά 30% και παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας μετά την ολοκλήρωση του «ΗΛΕΚΤΡΑ» θα ανέλθει σε 600 εκατ. kWh. Όσο για τις εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα θα   περιοριστούν κατά  360.000 τόνους τον χρόνο.  

Για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δημοσίου θα εφαρμοστούν τα πιο αποδοτικά τεχνικά συστήματα για θέρμανση και ψύξη χώρων, φωτισμό, καθώς και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για παραγωγή ενέργειας. Για  μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, θα εφαρμοστούν καινοτόμες τεχνολογίες για τους αυτοματισμούς και τον έλεγχο λειτουργίας του κτιρίου.

Εφόσον επιτευχθεί πολύ μεγάλη ενεργειακή αναβάθμιση (κατηγορία Β+), τότε το ποσοστό χρηματοδότησης – μπορεί να φτάσει έως και 85%, ενώ σε περίπτωση που επιλεγεί χρηματοοικονομικό σχήμα με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, μέσω Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών (Energy Service Companies - ESCO), ο δημόσιος φορέας δε θα επιβαρυνθεί καθόλου από το κόστος κατασκευής. Οι ESCO θα παρέχουν σχεδιασμό, προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, ποσοτικοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακό έλεγχο, συντήρηση, διαχείριση εγκαταστάσεων και ενεργειακές υπηρεσίες. Παράλληλα, οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών θα διευκολύνουν την πρόσβαση  σε χρηματοδότηση και θα παρέχουν στους χρήστες ενέργειας τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το αρχικό κόστος της επένδυσης μέσω των μελλοντικών εξοικονομήσεων.